Jak to się dzieje, że na listach najbogatszych jest tak wielu przedsiębiorców pochodzenia żydowskiego? Czy Żydzi mają szczególne predyspozycje do robienia biznesu? Jak to się dzieje, że Żydzi mają tak duży majątek?

Odwiedzając jednego z kontrahentów w jego domu zobaczyłem na ścianie obraz Żyda. Od razu przypomniało mi się powiedzenie „Żyd w sieni, pieniądz w kieszeni”. Zaczęliśmy dyskutować jak to się dzieje, że Żydzi mają tyle pieniędzy. Czy jest w nich coś szczególnego, że potrafią tak skutecznie zarabiać pieniądze. Zafrasowany tym pytanie, zacząłem szperać. Udało mi się stworzyć listę zasad, na których opiera się żydowski biznes.

Zasady żydowskiego biznesu

Chciałbym od razu zastrzec, że ten wpis nie ma jedynie cel edukacyjny i nie jest moim zamierzeniem podsycanie nastrojów antysemickich. Podkreślanie tego ma znaczenie o tyle, że Żydzi przez wiele lat byli dyskryminowani, ograniczano im też dostęp do niektórych zawodów czy zajęć. Nie mieli też prawa do ziemi. To wszystko spowodowało, że wykształcili w sobie umiejętność adaptowania się do bardzo trudnych warunków. Są znani z zamiłowania do nauki i etyki zbudowanej na zasadach religijnych.

Przez lata dla wielu byli przede wszystkim wzorem do naśladowania w kwestii robienia biznesu. Bez wątpienia Żydzi wnieśli ogromny wkład w rozwój kapitalizmu.

CZYTAJ TAKŻE: Polski Ład – jak zarobić, gdy państwo podnosi podatki

Co przyczyniło się do tego, że Żydzi są nadreprezentowani na listach najbogatszych?

 1. Religia żydowska

Podstawą życia jest oparcie się na zasadach religii. Religijny Żyd opiera się w życiu na nakazach Tory. Znajdzie tam wskazówki, nie tylko o tym, jak wstać z łóżka, jak się ubierać, ale też o tym jak prowadzić biznes. Dla Żydów pieniądz nigdy nie był celem samym w sobie. Jest on natomiast środkiem pomnażania kapitału.

 1. Żydzi i Tradycja

Nawet jeśli Żyd nie jest wierzący, to Nawet jeśli Żyd nie jest religijny, bardzo mocno związany jest z tradycją.  W wielu żydowskich rodzinach zasady życia są przekazywane z pokolenia na pokolenie i zawsze wychodzą one w jakiś sposób z zasad religii.

 1. Czerpanie zysków z kapitału przez Żydów

Religia dała Żydom sporą przewagę. W średniowieczu bardzo prężnie rozwijało się chrześcijaństwo. Jedną z podstawowych zasad tej religii był zakaz czerpania zysków z obrotu pieniędzmi. Odsetki uzyskiwane od pożyczek były lichwą, czyli czymś złym. Pieniądze jako takie były bowiem uważane za zło. Wykorzystali to Żydzi, których religia inaczej podchodziła do kwestii kapitału i nie zakazywała pobierania odsetek. Żydzi uczynili z udzielania kredytów dobre źródło dochodu i stworzyli podwaliny pod system bankowy.

 1. Prekursorzy systemu finansowego

Życie oparte na wartościach religijnych spowodowało, że Żydzi bardzo szybko zdobywali wiarygodność i ufano im. Stworzyli więc podstawy systemu bankowego, wymyślili choćby obligacje korporacyjne, które pomogły rozwinąć się firmom w czasach rozkwitu gospodarczego.

 1. Dziesięcina

Jedną z podstawowych zasad religijnych jest oddawanie dziesięciny, czyli 10% swoich dochodów na cele kultu religijnego. Uważają, że pieniądze są środkiem do pomnażania, zarządzania kapitałem

 1. Zamiłowanie do nauki

Żydzi są najlepiej wykształconą grupą religijną na świecie. Według statystyk pobierają nauki średnio przez 13,4 lat swojego życia. Na drugim miejscu pod tym względem jest religia chrześcijańska. To co zaskakuje to ogromna różnica między nimi. Chrześcijanie spędzają w szkole średnio 9,5 roku czyli o cztery lata mniej niż Żydzi. Żydzi tworzyli też od lat bardzo dobre szkoły. Tak duży nacisk na edukację powoduje, że już na starcie kariery zawodowej Żydzi otrzymują lepiej płatną pracę

 1. Wzajemnie wspieranie się Żydów

Nieprzyjazny stosunek do Żydów, historyczne wątki związane z antysemityzmem, spowodowały, że przedstawiciele środowiska żydowskiego są ze sobą bardzo mocno związani. Od najmłodszych lat wpajany jest etos wzajemnej pomocy i wsparcia innych Żydów.

 1. Praktyki biznesowe zapisane w świętych księgach

Religia nakazuje stosować w życiu określone zasady, które żydzi zachowują w biznesie. I tak np. religia zabrania Żydom jakichkolwiek oszustw czy działań, które prowadzą do szkody innych. Według Żydów sprawiedliwość w biznesie oparta jest na założeniu, że druga strona nie może ponieść strat, które spowodują, że zbiednieje. Taką stratą może być np. czas, gdy odsyłamy pytającego do osoby, która i tak jej nie jest w stanie pomóc. Stąd firmy prowadzone przez Żydów uważane są za atrakcyjnych i bardzo wiarygodnych partnerów biznesowych. Żydzi znani są też ze swojej wytrwałości w osiąganiu celów

 1. Edukacja finansowa dzieci od najmłodszych lat. Pieniądze to nie tabu

W żydowskich rodzinach dzieci bardzo wcześnie uczą się o pieniądzach. Rodzice i dziadkowie przekazują wiedzę o świecie finansów. Nauka oparta jest o znaną od lat metodę dzielenia pieniędzy na 5 stosów (słoików). W momencie gdy dziecko otrzymuje jakiekolwiek pieniądze, to zanim wyda je na przyjemności musi rozdzielić je na określone cele. I tak.

 • 10% –  „dziesięcina”
 • 10% – „rezerwa”. Tym samym buduje się poduszkę finansową na nieprzewidziane wydatki
 • 10% – “samopomoc” – to pieniądze na pomoc innym Żydom zgodnie z założeniem, że grupa ta ma się nawzajem wspierać
 • 20 % – “oszczędności i inwestycje”
 • 50% – wydatki – na cokolwiek chce

Taki system podziału sprawia, że dziecko już od najmłodszych lat wie, że tylko połowa pieniędzy może być przeznaczona na bieżącą konsumpcję. Resztę trzeba pomnożyć.

 1. Umiejętne zarządzanie majątkiem – dywersyfikacja

Umiejętność zarabiania pieniędzy musi iść w parze ze zdolnością do zarządzania nim. I tak Żydzi uczą siędywersyfikacji. Najczęściej kapitał dzielą na 3 rodzaje aktywów: nieruchomości, które przynoszą czynsz, towary handlowe, które dają zysk z marży i papiery wartościowe.

To wszystko sprawia, że Żydom przypisuje się tak zwany bankierski gen. Mają wybitne zdolności i zamiłowanie do finansów. Nie udało by się im jednak odnieść takiego sukcesu, gdyby nie nauka i chęć przekazywania zasad z pokolenia na pokolenie.

 

You may also like