Są pieniądze na rozwój dla małych i średnich firm. Od 30 kwietnia firmy ze wschodniej Polski, które działają w ponadregionalnym powiązaniu kooperacyjnym będą mogły ubiegać się o dofinansowanie w wysokości nawet 20 mln zł. Pieniądze będzie można przeznaczyć na innowacje produktowe lub innowacyjne procesy technologiczne. 

Jak czytamy na stronie PARP, na dofinansowanie wytworzenia innowacyjnych produktów lub wdrożenia w firmie innowacyjnych procesów technologicznych, w szczególności poprzez wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP zrzeszone w ponadregionalnych powiązaniach kooperacyjnych przeznaczono 170 mln zł.  

Jak uzyskać dofinansowanie z PARP?

Wartość projektu, który kwalifikuje się do otrzymania dotacji musi zawierać się w kwocie 1 mln zł do 50 mln euro. Wsparcie może wynieść nawet 70% wartości projektu.

Pomysł na biznes, który można prowadzić tylko na wsi. Jak otworzyć punkt apteczny? Wymogi, zezwolenia. Czy punkt apteczny się opłaca?

Wnioski przyjmowane w ramach naboru muszą dotyczyć realizacji wydatków związanych z procesem rynkowego wdrażania wyników prac badawczo-rozwojowych. W tegorocznej edycji podniesiono maksymalną kwotę dofinansowania – teraz wynosi ona 20 mln zł. Jednocześnie został zniesiony wymóg zatrudniania co najmniej 5 pracowników.

W tej edycji konkursu dopuszczono projekty dotyczące wdrożenia technologicznej innowacji w procesie produkcji. Jako wystarczające do spełnienia kryterium będą uznawane innowacje na poziomie regionalnym, jeśli wynikają z prac badawczo-rozwojowych. Niezależnie od rodzaju innowacji, muszą one wynikać z prac badawczo-rozwojowych.

Wsparcie można przeznaczyć na:

  • nabycie albo wytworzenie środków trwałych – maszyn i urządzeń, linii produkcyjnej lub technologicznej;
  • zakup nieruchomości;
  • zakup robót i materiałów budowlanych;
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej;
  • zakup usług doradczych na rzecz przygotowania do wdrożenia;
  • ustanowienie i utrzymanie zabezpieczenia dla zaliczki

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie programu 

You may also like