Sporo osób zastanawia się jak zostać rolnikiem. Wszystko przez fakt, że rolnik może płacić składki KRUS. Dla przedsiębiorców, na co dzień rozliczających się w ZUS, może to być dobra okazja by obniżyć koszty swojej działalności.

Najlepiej zostać rolnikiem przejmując ziemię rolną, np. po rodzicach. Podstawowy wymóg do tego by zostać rolnikiem jest fakt posiadania ziemi rolnej. Może się wydawać, że najprościej jest taką ziemię kupić lub wydzierżawić. Niestety, sprawa jest bardziej skomplikowana niż nam się wydaje.

Jak zostać rolnikiem od zera?

Załóżmy jednak, że nie posiadasz jeszcze ziemi rolnej, w twojej rodzinie nie ma rolników, a ty chciałbyś nim zostać. Choćby po to by płacić składki KRUS (tak, zdarzają się takie osoby). Spójrzmy zatem, co trzeba zrobić i jakich formalności dokonać by zostać rolnikiem?

Żeby zostać rolnikiem przede wszystkim trzeba mieć kwalifikacje rolnicze, dodatkowo trzeba mieć na własność albo dzierżawić lub użytkować nieruchomości rolne, których powierzchnia nie jest mniejsza niż 1 hektar ale jednocześnie nie przekracza 300 hektarów. Ważne jest też to by przynajmniej przez 5 lat mieszkać w gminie, w której taka nieruchomość rolna się znajduje. Nie można więc mieszkać w małej wiosce pod Warszawą ale posiadać lub dzierżawić ziemi rolnej na Lubelszczyźnie. Chodzi o to by samodzielnie takie gospodarstwo prowadzić albo podejmować decyzje z nim związane.

Jak zostać rolnikiem i zdobyć kwalifikacje rolnicze?

Jak już wspomniałem, żeby zostać rolnikiem potrzebne są odpowiednie kwalifikacje. No dobrze, ale jak je zdobyć. Ustawa o ustroju rolnym określa podstawą jest wykształcenie rolnicze. Warto jednak wiedzieć, że prawo traktuje na równi wyższe wykształcenie zawodowe rolnicze i kurs który kwalifikuje do zawodu rolnika. Osoba, która ukończone studia wyższe ale nie o kierunku rolniczym, może pójść na podyplomowe studia rolnicze. Dla osób ze średnim wykształceniem nierolniczym są studia rolnicze albo 3 lata doświadczenia w pracy w rolnictwie. I tu ważna zasada. Praca w rolnictwie nie oznacza zbieranie truskawek lub szparagów za granicą. Żeby można było pracę w rolnictwie uznać za takową, muszą być od niej opłacane składki na KRUS lub zatrudnienie w gospodarstwie.

Jak kupić ziemię rolną

Jeśli uda Ci się zostać rolnikiem formalnie, to będziesz mógł praktycznie bez ograniczeń kupić ziemię rolną. O ile nie będziesz miał więcej niż 300 hektarów.

W innym przypadku trzeba liczyć się konkretnymi ograniczeniami. Jeśli działka rolna ma nie więcej niż 1 hektar, może ją kupić każdy. W takiej sytuacji jednak trzeba pamiętać o prawie pierwokupu dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Prawa pierwokupu nie dotyczy sprzedaż ziemi rolnej dokonywana pomiędzy bliskimi krewnymi.

A co zrobić jeśli chcesz kupić ziemię rolną o powierzchni przekraczającej 1 hektar od osoby obcej? Wtedy trzeba będzie uzyskać zgodę Dyrektora KOWR. Zgoda taka to formalna decyzja administracyjna, trzeba więc wypełnić szereg formalności.

Jak złożyć wniosek do KOWR?

Wniosek do KOWR musi zawierać dane kupującego i sprzedającego, a także szczegółowy opis nieruchomości. Trzeba też dostarczyć wypis z ewidencji gruntów, a także odpis z księgi wieczystej. Trzeba też będzie wskazać w jakim celu będzie nieruchomość wykorzystywana. Mówiąc inaczej, żeby taka zgoda była wyrażona kupujący musi zobowiązać się do tego, że będzie prowadził na tej ziemi działalność rolniczą. Sprzedawca musi też udowodnić że nie był w stanie sprzedać takiej ziemi rolnikowi. Kupujący nie będzie mógł przez 5 lat sprzedać tej ziemi. Wyjątkiem są przypadki losowe. W takiej sytuacji jednak trzeba poprosić o specjalną zgodę KOWR

Założenie gospodarstwa rolnego

Gdy już posiadamy ziemię, trzeba założyć gospodarstwo rolne. Definicję gospodarstwa rolnego znajdziemy w ustawie o podatku dochodowym. Przede wszystkim chodzi o to by działalność polegała na hodowli, czy uprawie produktów rolnych, a także utrzymywaniu użytków w stanie, który pozwala na prowadzenie uprawy.

Dodatkowo trzeba też zgłosić się do organów, które sprawują urzędowy nadzór nad produkcją żywności

Przejście z ZUS na KRUS

Jak napisałem na początku, kwestia tego jak zostać rolnikiem interesuje przede wszystkim tych przedsiębiorców, którzy cierpią z powodu konieczności składek ZUS. Gdy będą rolnikami, mogą płacić ubezpieczenie KRUS. Dla najmniejszych rolników to 429 złotych kwartalnie.

Jeśli mamy ziemię rolną, trzeba wyrejestrować dotychczasową działalność gospodarczą. Będzie to równoznaczne z wyrejestrowaniem ZUS. Wtedy zgłaszamy się do KRUS składając wniosek. Od tego momentu przez trzy lata trzeba podlegać ubezpieczeniu w KRUS i opłacać składki. W tym czasie nie można prowadzić działalności gospodarczej. Nie można też być zatrudnionym na umowie etatowej. Możliwe jest uzyskiwanie dochodów jedynie na podstawie umowy o dzieło. Dopiero po trzech latach można założyć nową działalność gospodarczą i zgłosić chęć kontynuowania ubezpieczenia w KRUS.

Jeśli składki na KRUS będą opłacane przez przynajmniej 25 lat, rolnik po osiągnięciu wieku emerytalnego, będzie mógł uzyskiwać świadczenie emerytalne.

You may also like