Jak bank BGK pomaga przedsiębiorcom. I co to jest gwarancja de minimis?

Pomoc przy zabezpieczeniu kredytów i gwarancje kredytowe to tylko wybrane produkty oferowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. W czym pomaga ten państwowy bank?

Bank Gospodarstwa Krajowego

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank który oferuje m.in. gwarancje de minimis, finansowanie w ramach inicjatywy Jeremie czy finansowe wsparcie eksportu. Dziś skupię się przede wszystkim na gwarancji de minimis. Gdy rządzący zapowiadają pomoc przedsiębiorcom rozliczenie projektów i ich finansowanie zapewnia Bank Gospodarstwa Krajowego. Choć Bank Gospodarstwa Krajowego zapewnia pomoc również osobom prywatnym (m.in. program Mieszkanie Plus czy Mieszkanie na Start) ja zajmę się przypomnieniem programów BGK adresowanych przedsiębiorcom.

Co to jest gwarancja de minimis?

Podstawowym programem pomocowym dla przedsiębiorców to gwarancje BGK. To specjalne zabezpieczenie kredytów obrotowych i inwestycyjnych przez Skarb Państwa. Produkt oferowany jest poprzez banki komercyjne. W największym uproszczeniu, BGK jest więc poręczycielem spłaty kredytu przedsiębiorcy. Jeśli przedsiębiorca nie będzie spłacał zobowiązania, a kredyt jest objęty gwarancją de minimis, to bank komercyjny wezwie BGK do spłaty zobowiązania. Bank ma więc pewność, że zobowiązanie będzie spłacone.

Gwarancja ta to najprostsza pomoc publiczna, którą dopuszcza prawo Unii Europejskiej.

Założenia gwarancji de minimis

W ramach gwarancji de minimis może być zabezpieczone maksymalnie 60% wartości kredytu. Nowe rozwiązania związane z COVID-19 polega na zwiększeniu maksymalnej wysokości gwarancji de minimis do 80 proc. kwoty kredytu. Kwota gwarancji nie może przekroczyć 3,5 mln zł . Koszt udzielenia gwarancji wynosi 0,5% w stosunku rocznym. Nowe założenia przewidują, że BGK nie będzie pobierać tej prowizji Warto wiedzieć, że gwarancja obejmuje wyłącznie kapitał. Nie dotyczy ona odsetek i innych kosztów kredytowych. Kredyt obrotowy może być objęty gwarancją BGK nie dłużej niż przez 27 miesięcy, a w przypadku kredytu inwestycyjnego 99 miesięcy.

Kiedy nie można skorzystać z gwarancji BGK?

Gwarancja banku BGK nie obejmuje finansowania produkcji rolnej i rybołówstwa, zakup wierzytelności, czy instrumentów finansowych albo inwestycji kapitałowych. Gwarancji nie uzyskamy też jeśli będziemy chcieli spłacić zadłużenie innego kredytu.

Czytaj również: Zdolność kredytowa przedsiębiorcy. Jak ją poprawić?

Jak skorzystać z gwarancji de minimis?

Pomoc w ramach gwarancji mogą uzyskać przedsiębiorcy, którzy przede wszystkim posiadają zdolność kredytową. Zdolność kredytową określa bank komercyjny, w którym mamy wziąć kredyt. Gwarancja de minimis przeznaczona jest też dla firm należących do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Przedsiębiorca nie może też mieć kredytu, który ma zaległość w spłacie powyżej 30 dni lub jest jego spłata jest zagrożona.

Kto udziela kredytu z gwarancją de minimis?

Kredyt z gwarancją może być udzielony przez bank komercyjny lub spółdzielczy, który ma umowę z BGK. Warto więc sprawdzić czy bank obsługujący twoją firmę ma taki program pomocy. Ścieżka udzielenia takiego kredytu jest bardzo podobna do składania wniosku w ramach standardowej procedury. Wniosek składany jest do banku komercyjnego, a nie BGK. Tak naprawdę bank komercyjny decyduje, czy kredyt zostanie udzielony. Warunki finansowania mogą być więc różne. Bank musi jednak sprawdzić, czy przedsiębiorca może skorzystać z gwarancji de minimis.

Lista banków udzielających kredytów z gwarancją de minimis

 • Alior Bank SA
 • Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
 • Bank Handlowy w Warszawie SA
 • Bank Millennium SA
 • Bank Ochrony Środowiska SA
 • Bank Pekao SA
 • Bank Polskiej Spółdzielczości SA i zrzeszone banki spółdzielcze
 • Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie
 • Bank Spółdzielczy w Brodnicy
 • Idea Bank SA
 • ING Bank Śląski SA
 • Krakowski Bank Spółdzielczy
 • mBank SA
 • Nest Bank SA
 • PKO Bank Polski SA
 • Santander Bank Polska SA
 • SGB-Bank SA i zrzeszone banki spółdzielcze.

Korzyścią z pomocy oferowanej przez BGK jest to, że kredyt może wziąć przedsiębiorca, który ma krótką historię kredytową ale też niewystarczające zabezpieczenie kredytu.

You may also like