Inwestowanie w fundusze ETF może nam przynieść wymierne zyski, jednak niezwykle istotne jest, by w pierwszej kolejności pozyskać odpowiednią wiedzę oraz unikać popełniania błędów. W poniższym artykule omawiam, jakie błędy najczęściej popełniają osoby kupujące fundusze ETF.

Fundusze ETF – definicja pojęcia

Fundusze ETF (ang. Exchange-traded funds) to wyspecjalizowane instrumenty finansowe, które “naśladują”, “odwzorowują” notowania różnorodnych aktywów giełdowych, np. akcji czy obligacji. Fundusze ETF możemy kupować na giełdach zarówno w Polsce jak i na świecie. Pierwszy ETF powstał w 1993 roku w Stanach Zjednoczonych. Odwzorowywał on indeks giełdowy S&P 500, który obejmował 500 największych amerykańskich spółek notowanych na tamtejszej giełdzie.

Obecnie w ETF-y można zaopatrywać się również dzięki wyspecjalizowanym platformom inwestycyjnym. Pozwalają one na zakup ETF-ów z giełd z całego świata, a dodatkowo wszystko odbywa się w 100% online, bez wychodzenia z domu. Jedną z takich platform prowadzi Saxo forex brokerOsoby inwestujące w ETF-y muszą jednak pamiętać o tym, że tego typu transakcje obarczone są bardzo wysokim poziomem ryzyka. W przypadku, gdy decydujemy się na wejście w taką inwestycję, powinniśmy w pierwszej kolejności pozyskać niezbędną wiedzę w tym zakresie. W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że utracimy wszystkie zainwestowane środki.

Zbyt duża liczba ETF-ów w portfelu inwestycyjnym

Jednym z najczęściej popełnianych błędów przez inwestorów jest posiadanie zbyt dużej liczby ETF-ów w portfelu inwestycyjnym. Zbyt duża liczba ETF-ów sprawia, że musimy poświęcać bardzo dużo czasu na analizę poszczególnych surowców.

Kolejna kwestia to wysokie koszty transakcyjne. Na większości platform obowiązuje taka zasada, że im więcej ETF-ów posiadamy w swoim portfelu, tym koszty te będą wyższe. Jednocześnie nie mamy wówczas gwarancji, że stopy zwrotu wzrosną proporcjonalnie do wysokości kosztów. Dodatkowo, sama istota ETF-ów tkwi w tym, że są one zdywersyfikowane, dlatego po co kupować kolejne?

Brak odpowiedniej strategii inwestycyjnej

Kolejny poważny błąd to brak strategii inwestycyjnej. Jeśli inwestor działa po omacku i nie wyznaczył sobie konkretnego celu, wówczas ryzyko jest bardzo wysokie. Właściwie wytyczona strategia jest ogromnym wsparciem, ponieważ dzięki niej wiemy, jakie ETF-y kupujemy do portfela, w jakim momencie sprzedać go z zyskiem i tak dalej. Właściwie przygotowana strategia to szansa na to, by zrealizowane inwestycje przyniosły nam w możliwie najkrótszym czasie jak największe, wymierne korzyści.

Współpraca: SAXO

You may also like