Zanim omówimy jakie szkolenia czy kursy z księgowości są dostępne na rynku i do kogo są kierowane warto poświęcić chwilę na przedstawienie podobieństw i różnic pomiędzy szkoleniami, a kursami.

Pod nazwą kurs księgowości tradycyjnie rozumie się cały szereg spotkań o charakterze edukacyjnym, których celem jest zdobycie przez uczestników wiedzy i umiejętności niezbędnych na przykład w danym zawodzie. Kursy ze swojej natury skierowane są do osób, które chcą poznać dane zagadnienie czy dziedzinę od podstaw, aż do poziomu umożliwiającego profesjonalne czy zawodowe zajmowanie się daną tematyką.

Pod nazwą szkolenie mamy na myśli przede wszystkim dosyć krótkie programy rozwojowe, które są poświęcone ściśle sprecyzowanej tematyce. Z reguły szkolenia kierowane są do osób zajmujących się daną tematyką, na przykład księgowością, ale są zainteresowane dalszym podnoszeniem swojej wiedzy, kompetencji i poznaniem zmian zachodzących w danej dziedzinie.

Lista szkoleń i kursów z księgowości dostępna jest na https://eventis.pl/szkolenia/ksiegowe wraz z informacjami o datach szkoleń i kursów, programie zajęć oraz cenach poszczególnych ofert.

Do kogo kierowane są kursy z księgowości?

Jak już wynika z przedstawionych definicji kursów i szkoleń, kursy księgowości są skierowane przede wszystkim do osób dopiero rozpoczynających swoją przygodę z księgowością. Ich zadaniem jest przygotować uczestnika do poznania podstaw teoretycznych i praktycznych księgowości. Kurs księgowości zaczyna się więc od przedstawienia podstawowych pojęć i zagadnień i stopniowo przedstawia coraz bardziej zaawansowane kwestie. Na koniec kursu uczestnik powinien mieć umiejętności niezbędne, aby rozpocząć pracę w dziale księgowości. Oczywiście nie od razu w roli księgowego, ale na przykład na stanowisku specjalisty ds. księgowości, specjalisty ds. rachunkowości czy fakturowania, rozliczeń itp.

Kursy księgowości pozwalają więc przygotować się do podjęcia zatrudnienia w księgowości. Często mówi się o nich, że są to kursy certyfikowane, które pozwalają uzyskać certyfikat z kodem zawodu. W przypadku księgowych jest to kod zawodu nr 331301. Oczywiście zanim uzyskamy certyfikat czeka nas oficjalny egzamin kończący kurs księgowości.

Kursy księgowości dostępne są w bardzo różnych formach, od kursów stacjonarnych, w tym wieczorowych i weekendowych, aż po kursy księgowości online. Internetowe kursy z księgowości możemy znaleźć z zajęciami prowadzonymi na żywo, jak też w postaci zajęć multimedialnych, prezentacji, ćwiczeń do samodzielnej realizacji.

Szkolenia księgowe i z księgowości – dla kogo?

Szkolenia księgowe oraz z rozmaitych zagadnień z księgowości kierowane są przede wszystkim do osób aktywnych zawodowo w obszarze księgowości. Ich głównymi odbiorcami są więc księgowi, samodzielni księgowi i główni księgowi, a także dyrektorzy finansowi. Pozwalają one zapoznać się tym osobom z całym szeregiem zaawansowanych tematów. Najpopularniejsze szkolenia to między innymi:

  • z zarządzania płynnością finansową (cash flow),
  • z przygotowywania raportów finansowych oraz sprawozdań finansowych,
  • z finansów podmiotów publicznych,
  • dotyczące Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości,
  • dotyczące inwentaryzacji oraz amortyzacji środków trwałych,
  • podatkowe: dotyczące podatku PIT, CIT, VAT, podatku akcyzowego itp.
  • poświęcone sporządzaniu dokumentacji cen transferowych,
  • z zasad przeprowadzania wyceny przedsiębiorstw,
  • poświęcone zasadom prowadzenia analizy finansowej oraz budżetowania.

Oczywiście to tylko krótka lista szkoleń i warsztatów z obszaru księgowości. Ze względu na szerokość tego zagadnienia nie sposób wymienić wszystkich zagadnień.

Również szkolenia z księgowości, podobnie do kursów, możemy znaleźć w formule stacjonarnej i przez Internet, czyli online. Z powodzeniem znajdziemy też szkolenia wyjazdowe, realizowane w takich miejscach jak Zakopane, Karpacz czy Kołobrzeg. Pozwalają one połączyć księgowym przyjemne z pożytecznym. Stacjonarne szkolenia dostępne są głównie w dużych miastach, prym wiodą Warszawa, Wrocław, Kraków, Łódź, Gdańsk, Bydgoszcz, Poznań, Lublin, Rzeszów, Szczecin. Bez wątpienia część szkoleń jest dostępnych też w mniejszych ośrodkach miejskich.

You may also like