Jaką formę opodatkowania wybrać? Podatek liniowy, podatek według skali, podatek ryczałtowy. Wybór właściwej formy opodatkowania to jedna z decyzji, którą musi podjąć każdy, kto chce założyć własną firmę.

Każdy kto pragnie założyć działalność gospodarczą, musi wybrać sposób opodatkowania. Sposób opodatkowania ma wpływ na to ile podatku będziemy musieli oddać. Mówiąc najprościej. Przy tych samych przychodach i kosztach dwóch przedsiębiorców może zapłacić mniejszy lub większy podatek. Jak więc wybrać najbardziej optymalny sposób opodatkowania firmy? Żeby ułatwić odpowiedź na to pytanie, musisz wiedzieć jakie są formy opodatkowania w Polsce. Musisz pamiętać, że forma opodatkowania zależy od rodzaju działalności, którą prowadzisz lub masz zamiar prowadzić. A ponieważ chcę ten temat wyjaśnić tak by był zrozumiały dla każdego, w niektórych miejscach tekstu stosuję uproszczenia. Chodzi jednak o to byś łatwo zrozumiał, czym różnią się konkretne zasady rozliczania podatków.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Jedną z najczęściej stosowanych metod rozliczania podatków jest opodatkowania na zasadach ogólnych, czyli tzw. Rozliczenie wg skali podatkowej. Jest stosowane dla obliczenia podatku dla działalności gospodarczej, dla przychodów uzyskiwanych z umów cywilnoprawnych, umów o pracę (innymi słowy przez “etatowców”), a także dla przychodów z emerytury lub renty. Stawka podatku zależy od dochodu. 17% podatku płacimy wtedy, gdy zarobimy nie więcej niż 85 528 zł rocznie. Nie jest tu istotne, czy zarobki pochodzą z działalności gospodarczej, umowy o pracę, czy umowy zlecenia. Podstawą w takim wypadku będzie rozliczenie na zasadach ogólnych. A co jeśli zarobisz wiecej niż 85 528 zł? W takiej sytuacji zapłacisz normalnie 17% ale nadwyżka ponad 85 528 zł jest opodatkowana w wysokości 32%. Jeśli wiec zarobisz 90 000 zł rocznie, to 85 528 opodatkowujesz 17%, a pozostałe niecałe 4500 zł będzie opodatkowane w wysokości 32%.

CZYTAJ TAKŻE: ZUS przedsiębiorcy. Jak działa ZUS? Na co tak naprawdę płacisz?

Danina solidarnościowa

Jeśli zarobisz w ciągu roku ponad 1 mln złotych, to 85 528 zł będzie opodatkowane 17% stawką, nadwyżka 32%, a wszystko to co jest nadwyżką ponad miliona jest obciążone dodatkowym podatkiem w wysokości 4%.

Warto pamiętać, że istnieje coś takiego jak kwota wolna od podatku. W 2021 wynosi ona 8000 zł. Jeśli w ciągu roku zarobisz nie więcej niż 8 000 zł, to nie zapłacisz podatku.

Podatek liniowy

Przedsiębiorcy, którzy mają niskie koszty prowadzonej działalności i osiągają wysokie przychody, przez co ich działalność jest bardzo rentowna, na pewno nie będą zadowoleni z wysokiego opodatkowania według skali podatkowej. Wśród modeli rozliczeń podatkowych jest podatek liniowy. Jest on przeznaczony wyłącznie dla przedsiębiorców. Podatek liniowy nie może być wybrany np. Przez osoby pracujące na etacie. Jeśli wybierzemy podatek liniowy, mamy stałą stawkę w wysokości 19%.

Podatek liniowy mogą rozważyć przedsiębiorcy, których dochód jest nie niższy niż 100 000 zł rocznie. Jeśli przedsiębiorca wybierze podatek liniowy, nie będzie mógł rozliczyć się ze współmażonkiem, nie będzie mógł skorzystać z ulg na dzieci i z ulgi na internet.

Podatek liniowy nie będzie mógł też być wybrany przez część tzw. samozatrudnionych. W przypadku kiedy pracujesz w firmie na etacie i sporo zarabiasz, rozliczasz się według skali podatkowej. Jeśli przejdziesz na działalność gospodarczą i będziesz świadczyć usługi byłemu pracodawcy (niezależnie w jakim charakterze) nie możesz wybrać podatku liniowego.

Ryczałt 2021

Prócz wskazanych wyżej sposobów opodatkowania jest jeszcze ryczałt podatkowy. Ryczałt płacimy od przychodu (a nie od dochodu), czyli od tego co wpływa do firmowej kasy, a nie od tego co zarobimy. Jeśli więc mamy wysokie koszty biznesu, a także wysokie przychody, ryczałt nie będzie się opłacał. Ryczałt będzie dobrym rozwiązaniem dla tych rodzajów działalności, które nie mają wysokich kosztów. Czym więc różni się od podatku liniowego? Przede wszystkim tym, że stawki ryczałtu wynoszą 20%, 17%, 15%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3% i 2%. Stawka ryczałtu zależy przede wszystkim od rodzaju prowadzonej działalności. Kto może wybrać ryczałt? Przede wszystkim wolne zawody. Poniżej prezentuję listę działalności, które mogą skorzystać z ryczałtu. Pełna lista znajduje się na stronach serwisu magazynfirma.pl, który prowadzę razem ze swoim zespołem

PRZECZYTAJ WIĘCEJ O RYCZAŁCIE 2021 

 

 

STAWKA RYCZAŁTUPrzychody
17%Wolne zawody:

·        lekarz,

·        lekarz dentysta,

·        lekarz weterynarii,

·        technik dentystyczny,

·        felczer,

·        położna, pielęgniarka,

·        psycholog,

·        fizjoterapeuta,

·        tłumacz,

·        adwokat,

·        notariusz,

·        radca prawny,

·        architekt,

·        inżynier budownictwa,

·        rzeczoznawca budowlany,

·        biegły rewident,

·        księgowy,

·        agent ubezpieczeniowy,

·        agent oferujący ubezpieczenia uzupełniające,

·        broker reasekuracyjny,

·        broker ubezpieczeniowy,

·        doradca podatkowy,

·        doradca restrukturyzacyjny,

·        makler papierów wartościowych,

·        doradca inwestycyjny,

·        agent firm inwestycyjnych,

·        rzecznik patentowy,

·        nauczyciel w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny o ile nie jest nigdzie zatrudniony na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło albo innych podobnych

 

15%Dla przychodów ze świadczenia usług:

a) reprodukcji komputerowych nośników informacji (PKWiU 18.20.30.0),

b) pośrednictwa w sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich (PKWiU 45.40.40.0),

c) pośrednictwa w sprzedaży hurtowej (PKWiU grupa 46.1),

d) magazynowania i przechowywania cieczy i gazów (PKWiU 52.10.12.0), magazynowania i przechowywania towarów w strefach wolnocłowych (PKWiU ex 52.10.19.0), parkingowych (PKWiU 52.21.24.0), obsługi centrali wzywania radiotaxi (PKWiU ex 52.21.29.0), pilotowania na wodach morskich i przybrzeżnych (PKWiU ex 52.22.13.0), pilotowania na wodach śródlądowych (PKWiU ex 52.22.14.0),

e) licencyjnych związanych z:

– nabywaniem praw do książek, broszur, ulotek, map itp. (PKWiU 58.11.60.0),

– nabyciem praw do korzystania z wykazów i list (np. adresowych, telefonicznych) (PKWiU 58.12.30.0),

– nabyciem praw do czasopism i pozostałych periodyków (PKWiU 58.14.40.0),

– nabyciem praw do pozostałych wyrobów drukowanych (PKWiU 58.19.30.0),

– nabywaniem praw do korzystania z gier komputerowych (PKWiU 58.21.40.0),

– nabywaniem praw do korzystania z programów komputerowych (PKWiU 58.29.50.0),

f) związanych ze sprzedażą miejsca reklamowego w wykazach i listach (np. adresowych, telefonicznych) (PKWiU 58.12.40.0),

g) związanych z wydawaniem:

– pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie online,

– pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1),

– pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2),

– oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie online,

h) związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60), z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1),

i) przetwarzania danych (PKWiU ex 63.11.1), przesyłania strumieni wideo przez Internet (PKWiU 59.11.25.0), przesyłania strumieni audio przez Internet (PKWiU 59.20.36.0), agencji informacyjnych (PKWiU 63.91.1) oraz pozostałych w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 63.99),

j) finansowych i ubezpieczeniowych (PKWiU sekcja K), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,

k) związanych z obsługą nieruchomości, świadczonych na zlecenie (PKWiU 68.3),

l) prawnych, rachunkowo-księgowych i doradztwa podatkowego (PKWiU dział 69), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,

m) firm centralnych (head office); usług doradztwa związanych z zarządzaniem (PKWiU ex dział 70), z wyjątkiem usług doradztwa związanych z zarządzaniem rynkiem rybnym (PKWiU 70.22.16.), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,

n) architektonicznych i inżynierskich; usług badań i analiz technicznych (PKWiU dział 71), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,

o) reklamowych; usług badania rynku i opinii publicznej (PKWiU dział 73),

p) w zakresie specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,

q) fotograficznych (PKWiU 74.2),

r) tłumaczeń pisemnych i ustnych (PKWiU 74.3), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,

s) związanych z zatrudnieniem (PKWiU dział 78),

t) przez organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostałych usług rezerwacji i usług z nią związanych (PKWiU dział 79),

u) detektywistycznych i ochroniarskich (PKWiU dział 80), z wyjątkiem robót związanych z instalowaniem systemów przeciwpożarowych i przeciwwłamaniowych z późniejszym monitoringiem,

v) obsługi nieruchomości wykonywanych na zlecenie, polegających m.in. na utrzymaniu porządku w budynkach, kontroli systemów ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, wykonywaniu drobnych napraw (PKWiU 81.10.10.0), dezynfekcji i tępienia szkodników (PKWiU 81.29.11.0), związanych ze wspomaganiem prowadzenia działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWiU 82.9), centrów telefonicznych (call center) (PKWiU 82.20.10.0), powielania (PKWiU 82.19.11.0), związanych z organizowaniem kongresów, targów i wystaw (PKWiU 82.30),

w) w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,

x) w zakresie pomocy społecznej bez zakwaterowania (PKWiU ex dział 88), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów, z wyłączeniem usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie odwiedzania i pomocy domowej świadczonych osobom niepełnosprawnym (PKWiU 88.10.14), usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej świadczonych osobom dorosłym niepełnosprawnym (PKWiU 88.10.15), usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej nad dziećmi, z wyłączeniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi (PKWiU 88.91.11), usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną (PKWiU 88.91.12), usług pomocy społecznej bez zakwaterowania świadczonych przez opiekunki do dzieci (PKWiU 88.91.13), pozostałych usług pomocy społecznej bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWiU 88.99.19), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,

y) kulturalnych i rozrywkowych (PKWiU dział 90),

z) związanych ze sportem, rozrywką i rekreacją (PKWiU dział 93)

10%przychody ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek (PKWiU 68.10.1)
8,5% dla przychodów do kwoty 100 000 zł

12,5% dla przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł

przychody, o których mowa w art. 6 ust. 1a ustawy o ryczałcie (tj. otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.),

b) przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą,

c) świadczenie usług związanych z zakwaterowaniem (PKWiU dział 55),

d) świadczenie usług wynajmu i obsługi nieruchomości własnych lub dzierżawionych (PKWiU 68.20.1),

e) wykonywanie usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (PKWiU dział 72),

f) wynajem i dzierżawa:

– samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy (PKWiU 77.11.10.0),

– pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), bez kierowcy (PKWiU 77.12.1),

– środków transportu wodnego bez załogi (PKWiU 77.34.10.0),

– środków transportu lotniczego bez załogi (PKWiU 77.35.10.0),

– pojazdów szynowych (bez obsługi) (PKWiU 77.39.11.0),

– kontenerów (PKWiU 77.39.12.0),

– motocykli, przyczep kempingowych i samochodów z częścią mieszkalną, bez kierowcy (PKWiU 77.39.13.0),

– własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKWiU 77.40),

g) świadczenie usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem (PKWiU dział 87), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów

8,5%przychody z działalności usługowej, w tym przychody z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8,

b) przychody ze świadczenia usług związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom (PKWiU 84.25.11.0),

c) przychody ze świadczenia usług w zakresie edukacji (PKWiU dział 85), inne niż świadczone w ramach wolnych zawodów,

d) przychody ze świadczenia usług związanych z działalnością bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałych usług w zakresie kultury (PKWiU dział 91),

e) przychody z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego,

f) prowizja uzyskana przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu,

g) prowizja uzyskana przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy,

h) przychody, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 12 ustawy o PIT (tj. otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej)

5,5%a) przychody z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton,

b) prowizja uzyskana z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów,

c) przychody, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 14 ustawy o PIT, czyli przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia:

– świadectw pochodzenia otrzymanych przez podmioty zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wydawanych na wniosek, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695 i 1086),

– świadectw pochodzenia biogazu rolniczego otrzymanych przez podmioty zajmujące się wytwarzaniem biogazu rolniczego wydawanych na wniosek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy wymienionej w lit. a,

– świadectw pochodzenia z kogeneracji otrzymanych przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji na wniosek, o którym mowa w art. 9l ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, 843 i 1086

3%przychody:

a) z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,

b) z działalności usługowej w zakresie handlu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3,

c) ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą (PKWiU 01.62.10.0),

d) z działalności rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i innych surowców pochodzących z własnych połowów, z wyjątkiem sprzedaży konserw oraz prezerw z ryb i innych surowców z połowów,

e) o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 i 5-10 ustawy o PIT,

f) z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z tej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat, będących:

– środkami trwałymi podlegającymi ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

– składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o PIT, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa, ustalona zgodnie z art. 22g ustawy o podatku dochodowym, nie przekracza 1500 zł,

– składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy rokowi lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,

g) z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku przedsiębiorstwa w spadku

2%dla przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1d ustawy o ryczałcie, tj. przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT, za które uważa się również przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli:

– przetwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych i ich sprzedaż nie odbywa się przy zatrudnieniu osób na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze, z wyłączeniem uboju zwierząt rzeźnych i obróbki poubojowej tych zwierząt, w tym również rozbioru, podziału i klasyfikacji mięsa, przemiału zbóż, wytłoczenia oleju lub soku oraz sprzedaży podczas wystaw, festynów, targów i kiermaszy;

– jest prowadzona ewidencja sprzedaży, o której mowa w ust. 1e ustawy o PIT;

– ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, użytych do produkcji danego produktu stanowi co najmniej 50% tego produktu, z wyłączeniem wody (art. 20 ust. 1c ustawy o PIT)

Karta podatkowa

Zdecydowanie najprostszą formą opodatkowania jest karta podatkowa. Nie wymaga prowadzenia ksiąg podatkowych, nie trzeba składać zeznań, a także wpłacać zaliczek na podatek dochodowy. Nie znaczy to jednak, że nie musimy prowadzić ewidencji sprzedaży. Przedsiębiorca rozliczający się kartą podatkową musi wydawać rachunki i faktury potwierdzające sprzedaż. Wysokość podatku w tym przypadku zależy m.in.. od wielkości miasta w którym firma jest zarejestrowana, liczby zatrudnionych pracowników. To stała wartość kwotowa, a nie procentowa. Stawka takiego podatku ustalana jest zawsze przez urząd skarbowy. I tak np. Szewc z małego miasta może zapłacić co miesiąc ok. 200 zł podatku, a ten prowadzący swój biznes w mieście dużym 400 zł, a budowlaniec, który zatrudnia jedną osobę i ma firmę zarejestrowaną w mieście do 50 tys. Mieszkańców, zapłaci ok. 600 zł miesięcznie, ten, który zatrudnia więcej ludzi, musi oddać kilka stówek więcej.

CZYTAJ TAKŻE: 5 najpowszechniejszych mitów o prowadzeniu małej firmy. Dlaczego nie jest tak dobrze, jak inni mówią?

Zaliczki na podatek dochodowy

Podatek w każdym (prócz karty podatkowej) rozliczany jest raz w roku przy pomocy zeznania podatkowego. Nie znaczy to, że podatek płacimy raz na 12 miesięcy. Przedsiębiorca musi odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy, czyli określoną kwotę od dochodu uzyskanego w danym okresie. W przypadku zasad ogólnych możemy rozliczać zaliczki miesięcznie lub kwartalnie.

Mali podatnicy, czyli tacy, których obrót nie jest większy niż 2 mln euro może rozliczać zaliczki co kwartał.

Sposób rozliczenia zaliczek podatkowych można zmienić na początek każdego roku podatkowego. Zaliczki wpłaca się na indywidualny rachunek podatkowy. Każdy przedsiębiorca ma swój. Jeśli spóźnimy się z zapłatą zaliczki podatkowej, grożą nam odsetki. Jeśli uporczywie będziemy się opóźniać z płatnością podatku, urząd skarbowy może nas ukarać grzywną. Termin zapłaty zaliczki na podatek to 20 dzień następnego miesiąca rozliczeniowego lub miesiąca po zakończeniu kwartału. Jeśli dzień zapłaty podatku wypada w dzień wolny, możemy go zapłacić następnego dnia.

W przypadku karty podatkowej rozliczamy się 7.dnia następnego miesiąca

Jak wybrać metodę opodatkowania?

Każda działalność może być rozliczana na zasadach ogólnych. Warto jednak sprawdzić w tabeli podatku ryczałtowego czy karty podatkowej, czy twoja działalność będzie mogła być rozliczana według tych zasad.

Jeśli nie jesteś pewna/pewien, jaką formę działalności gospodarczej wybrać, zapytaj księgowego. Możesz też napisać do mnie przedstawiając zarys swojego biznesu, a postaramy się (wraz z zespołem) wybrać najlepsze rozwiązanie dla Ciebie. Nie jesteśmy księgowymi wiec wybierzemy, to co jest dobre dla Ciebie, a nie to, z czego jest najwięcej pieniędzy (z działalności ryczałtowej i na karcie podatkowej) księgowy nie będzie miał przychodu

Pisz do mnie: kontakt@biznesnaostro.pl

 

 

You may also like