Czasem wystarczy wyciąg z konta, innym razem oświadczenie o dochodzie. Przy wyższych kwotach potrzebne jest potwierdzenie dochodów z pracy. Etatowy pracownik starający się o kredyt nie musi składać wielu dokumentów. Trudniejsze zadanie stoi przed przedsiębiorcą. Jak przygotować się do kredytu firmowego?

Niezależnie od tego czy inwestycja, a co za tym idzie potrzebna kwota pieniędzy będzie duża czy mała, zanim przedsiębiorca wybierze bank, które poprosi o ofertę musi przygotować się do tego procesu. O ile samo zbieranie ofert trwa dość szybko, o tyle formalności mogą zająć sporo czasu. Im lepsze przygotowanie ze strony przedsiębiorcy, tym szybciej uda się pieniądze zdobyć.

1. Wstępne określenie celu kredytu i kwoty

Zastanów się na co potrzebne są pieniądze i jaka dokładnie kwota pozwoli zrealizować inwestycję

2. Sprawdź, czy nie zalegasz z zobowiązaniami

Dość łatwo trafić do biura informacji gospodarczej z powodu niezapłaconych faktur – sprawdź za darmo, co wie o tobie BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ. Warto też zajrzeć do BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ (sprawdzisz dane o sobie za darmo, a ja otrzymam za to niewielką gratyfikację)

3. Przygotuj podstawowe dokumenty firmowe

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji lub wyciąg z CEiDG
 • zaświadczenie o nadaniu przez Urząd Skarbowy numeru identyfikacji podatkowej (NIP)
 • zaświadczenie o nadaniu nr REGON,

– w przypadku spółki:

 • aktualny wyciąg KRS, umowa spółki, statut spółki

 

4. Przygotuj dokumenty finansowe

Ich rodzaj zależy od sposobu rozliczania się z fiskusem

W przypadku Księgi Przychodów i Rozchodów

 • PIT za zeszły rok,
 • Książka Przychodów i Rozchodów narastająco za rok bieżący oraz ostatni miesiąc rozliczeniowy szczegółowo.

W przypadku ksiąg handlowych:

 • bilans
 • rachunek zysków i strat za ostatni rok obrachunkowy,
 • deklaracje podatkowe za koniec poprzedniego roku Rozliczając się karta podatkową musisz przygotować:
 •  decyzję Urzędu Skarbowego w sprawie wysokości podatku na bieżący rok,
 •  roczną deklarację PIT,
 • deklaracje VAT od początku bieżącego roku.

Ryczałt ewidencjonowany:

 • roczne zeznanie podatkowe za poprzedni rok,
 • deklaracja VAT za miesiące bieżącego roku.


5. Zaświadczenia do kredytu firmowego

 • zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarboweo o niezaleganiu z podatkami,
 • opinia innych banków dotycząca posiadanego tam zadłużenia (warto też spisać sobie wszystkie zobowiązania, które masz do tej pory
 • opinie banków prowadzących rachunki firmy

6. Dokumenty potwierdzające zabezpieczenia kredytu

Jeśli kredyt będzie wymagał zabezpieczeń (zwykle taki na bardzo wysokie kwoty) warto wcześniej przygotować dokument potwierdzający stan i wartość zabezpieczeń.
Jeśli zabezpieczeniem ma być nieruchomość, niezbędny będzie akt notarialny i operat szacunkowy. Jeśli kredyt ma być przeznaczony na budowę zakładu bezwzględnie trzeba będzie przygotować projekt budowy i pozwolenie na budowę.

Dodatkowo w przypadku kredytów zabezpieczonych będziemy musieli przygotować dokumenty potwierdzające wartość oraz stan prawny tych zabezpieczeń. Załóżmy, że jest to nieruchomość, którą już posiadamy – tutaj niezbędny będzie operat szacunkowy. W przypadku, gdy kredyt firmowy ma być pod budowę obiektu, zakładu – tutaj poza operatem i kosztorysem bank poprosi nas o projekt budowlany, pozwolenia na budowę i inne.

7. Analiza sytuacji finansowej

Nie bez znaczenie jest również przejrzenie dokumentacji rachunkowej pod kątem optymalizacji podatkowej. Wykazywanie niskich dochodów właśnie z powodu skutecznej i zgodnej z prawem optymalizacji podatkowej może dość mocno ograniczyć dostępność do finansowania w banku.

W lepszej sytuacji będą się mieli ci, którzy płacą wysokie podatki.

Jeśli zbierzesz taki komplet informacji wraz z dokumentami, uzyskanie kredytu będzie łatwiejsze i szybsze. Zwłaszcza, gdy starasz się o niego jako przedsiębiorca, po raz pierwszy.

 

You may also like