Zastanawiasz się jak zawiesić działalność gospodarczą i czy to się opłaca? Jakie obowiązki wiążą się z zawieszeniem działalności? Oto wszystko co musisz wiedzieć o zawieszaniu działalności gospodarczej

Kiedy można zawiesić działalność gospodarczą?

Jeśli przedsiębiorca traci płynność finansową, doświadcza spadku przychodów albo z jakiegokolwiek innego powodu biznes przeżywa problemy, właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej może ją zawiesić. Działalność gospodarcza może być zawieszona w każdym momencie i można to zrobić niezależnie od przyczyny, która spowodowała problemy w firmie.

Czytaj również: Jak rządzący (nie)pomogą mikroprzedsiębiorcom. Analiza programu przedstawionego przez rząd

Kto może zawiesić działalność gospodarczą?

Jednoosobowa działalność gospodarcza może być zawieszona tylko wtedy, gdy przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników z wyjątkiem sytuacji, gdy w firmie są zatrudnieni pracownicy, którzy przebywają na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym. Wtedy działalność też można zawiesić.

Jeśli prowadzisz firmę w formie spółki cywilnej, jawnej albo partnerskiej, to działalność może być zawieszona tylko wtedy, gdy pozostali wspólnicy też to zrobią.

Jak zawiesić działalność gospodarczą?

Zawieszenie działalności gospodarczej następuje poprzez złożenie wniosku CEIDG-1. To ten sam wniosek, który wypełnia się przy zakładania działalności gospodarczej. Jeśli posiadasz profil zaufany ePUAP albo certyfikat kwalifikowany można to zrobić online. Wniosek może być też złożony osobiście w urzędzie gminy lub miasta (co ze względu na sytuację z koronawirusem jest utrudnione), a także wysyłając wniosek listem poleconym. Wtedy jednak podpis musi być potwierdzony notarialnie. Wniosek CEIDG-1 automatycznie wysyłany jest do ZUS, Urzędu Skarbowego i Głównego Urzędu Statystycznego.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

https://biznesnaostro.pl/koronawirus-i-najmniejszy-biznes/

Na jaki okres można zawiesić działalność gospodarczą?

O tym jak długo firma będzie zawieszona, decydujesz sam. Najkrótszy okres zawieszenia to 30 dni. We wniosku możesz zaznaczyć, że okres zawieszenia będzie trwał do określonego dnia lub potraktujesz to jako zawieszenie na czas nieokreślony. W takiej sytuacji firma zacznie działać normalnie dopiero gdy złożysz wniosek o wznowienie działalności.

Czy mogę wystawiać faktury w okresie zawieszenia?

W czasie zawieszenia działalności, firma nie działa normalnie. Prawo mówi jednak o tym, że przedsiębiorca powinien wykonywać wszystkie czynności, które pozwolą zachować to źródło dochodu. Możesz więc przyjmować należności za sprzedane produkty i usługi sprzed dnia zawieszenia, a także sprzedawać majątek trwały. Jeśli więc masz nieruchomość lub samochód należący do majątku firmowego, to możesz go spieniężyć w czasie zawieszenia firmy. Jeśli masz zobowiązania, których nie zdążyłeś uregulować przed okresem zawieszenia działalności, to będziesz musiał je uregulować. Czy możesz wystawiać faktury? Prawo mówi jasno. Masz zrobić wszystko by ochronić źródło przychodów. Nie znaczy to jednak, że możesz prowadzić normalną sprzedaż (czyli wystawiać faktury). Możesz za to pobierać zaliczki na poczet usług, które wykonasz później (gdy już działalność wznowisz).

CZYTAJ TAKŻE: Leasing czy najem długoterminowy auta? Wady i zalety każdego z rozwiązań. Konkretne wyliczenia

Za co muszę płacić w czasie zawieszenia działalności?

W czasie gdy firma jest zawieszona musisz płacić wszystkie zaległe zobowiązania (wobec kontrahentów) ale i wobec urzędu skarbowego. Nie unikniesz więc spłaty rat leasingowych czy rat kredytu obrotowego. Nawet jeśli firma jest zawieszona, zobowiązania będziesz musiał regulować. Trzeba też będzie na bieżąco płacić księgowej. Mimo, że firma nie działa aktywnie trzeba prowadzić księgę przychodów i rozchodów. Wszelkie stałe wydatki mogą być cały czas wliczane do kosztów firmowych, a przez to obniżać podatek. Mało tego. Musisz też przygotować spis z natury (remanent) na dzień zawieszenia, a potem wznowienia działalności. Jeśli zawieszasz działalność na koniec roku podatkowego, to musisz złożyć zeznanie roczne.

Jeśli jesteś płatnikiem VAT, w czasie zawieszenia działalności nie będziesz musiał jednak składać co miesiąc deklaracji VAT. Ten przywilej nie obejmuje jednak podatników, którzy dokonują tzw. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

Zawieszenie działalności a ZUS

Jeśli zawiesisz działalność gospodarczą, nie będziesz musiał opłacać składek na ubezpieczenie społeczne. Co do składki zdrowotnej wybór należy do Ciebie. Możesz je nadal płacić. Jeśli tego nie zrobisz, w ciągu 30 dni stracisz możliwość korzystania z publicznej służby zdrowia. Wyrejestrowanie z ZUS odbywa się automatycznie ponieważ wniosek związany z zawieszeniem działalności przesyłany jest od razu do ZUS. Warto pamiętać, że jeśli zawieszasz działalność w trakcie miesiąca kalendarzowego, trzeba będzie zapłacić składki za dni, kiedy firma była jeszcze aktywna.

Leasing i zawieszenie działalności gospodarczej

Zdarza się, że przedsiębiorca chce zawiesić działalność ale ma czynną umowę leasingową. Postępowanie zależne będzie od umowy leasingowej i tego jak dogadamy się z firmą leasingową. Przedsiębiorca może cały czas spłacać raty leasingowe i zaliczać wydatki do kosztów. Dzięki temu można odliczać VAT (choć nie prowadzimy działalności). Przedsiębiorca może zerwać umowę leasingową. Będzie musiał wtedy zwrócić firmie leasingowej przedmiot leasingu (najczęściej będzie to samochód), a także uregulować opłaty, które są związane z rozliczeniem leasingu. Jest też szansa na cesję leasingu. Oczywiście jest też możliwość wykupienia przedmiotu leasingu.

Skutki zawieszenia działalności gospodarczej

Podstawową korzyścią związaną z zawieszeniem działalności gospodarczej jest brak obowiązku opłacania składki ZUS. Mimo to trzeba będzie płacić wszystkie inne zobowiązania. Zawieszenie działalności gospodarczej wpłynie też niekorzystnie na zdolność kredytową. Po  odwieszeniu działalności (nawet po miesiącu), dla banków i firm leasingowych będziesz przedsiębiorcą bez stażu co skutecznie utrudni zdobycie dodatkowego finansowania. Wiele banków i instytucji finansowych potrzebuje danych za pełny okres podatkowy firmy by obliczyć zdolność kredytową. A w momencie zawieszenie nie będzie to możliwe. W czasie zawieszenia działalności nie uda ci się tez podpisać nowej umowy leasingowej, ani kredytowej.

Masz pytania? Napisz w komentarzu, a na pewno na nie odpowiem

You may also like