Ulga na złe długi to możliwość odzyskania rozliczonego podatku VAT, w sytuacji gdy przedsiębiorca nie dostał w wyznaczonym terminie płatności od klienta. Jak rozliczyć ulgę na złe długi?

Płynność finansowa

Wielokrotnie na moim blogu podnosiłem, że płynność finansowa jest bardzo ważnym elementem każdego biznesu. Jest nawet bardziej istotna niż zyski. Płynność finansowa, czyli zdolność do regulowania na bieżąco wszystkich swoich zobowiązań to podstawa dobrze zarządzanego budżetu. Dziś chciałem zwrócić uwagę na możliwość podreperowania płynności dzięki uldze na złe długi.

O płynności finansowej pisałem już sporo choćby tutaj:

12 sygnałów, które wskazują nadchodzące problemy z utrzymaniem płynności finansowej

Firma zarabia ale w kasie pusto? Poznaj 15 MOICH sposobów na to by płynność finansowa w mikrofirmie nie była problemem

Co to jest ulga na złe długi?

Ulga na złe długi to rozwiązanie przeznaczone dla podatników VAT. Jeśli w wyznaczonym terminie nie uzyskałeś zapłaty od kontrahenta, możesz odzyskać podatek należny, wpłacony wcześniej do urzędu skarbowego. Na razie ulga na złe długi obejmuje tylko podatek VAT. Niedługo ma dotyczyć również CIT i PIT.

Przedsiębiorcy wiedzą, że obowiązek podatkowy pojawia się najczęściej już w momencie wystawienia faktury, a nie momentu otrzymania zapłaty. Taka sytuacja może doprowadzić do tego, że opłacamy podatek z faktur, które jeszcze nie zostały uregulowane. Może to być spory kłopot. Jeśli przez 90 dni od momentu wymagalności albo od czasu określonego w umowie, płatności od kontrahenta nie otrzymaliśmy, mamy prawo zwrotu zapłaconego od tego faktury podatku.

Zgodnie z art. 89a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnik ma prawo skorygować podstawę opodatkowania i podatek należy, jeśli nieściągalność jest uprawdopodobniona. Nie potrzeba nawet przeprowadzać żadnej czynności windykacyjnej. Wystarczy, że pieniędzy w ciągu 90 dni kontrahent ci nie zapłaci, a ty nie widzisz szans na odzyskanie pieniędzy.

Ulga na złe długi warunki

Żeby można było skorzystać z ulgi na złe długi, spełnione musza być trzy warunki. Pierwszy dotyczy tego, że dostawa towarów lub usługi musi być zrealizowana na rzecz czynnego podatnika VAT, który nie znajduje się w trakcie upadłości lub likwidacji. Po drugie w momencie składania deklaracji podatkowej zarówno wierzyciel jak i dłużnik muszą być zarejestrowani jako czynny podatnik VAT, a po trzecie od daty wystawienia faktury nie minęły 2 lata. Z ulgi na złe długi można skorzystać tylko za na bieżąca. Nie jest możliwe skorygowania deklaracji, które już zostały złożone.

Musisz pamiętać, że ulga na złe długi jest twoim prawem, a nie obowiązkiem. Czy skorzystasz, czy nie, to twoja decyzja.

Co to znaczy uprawdopodobnienie nieściągalności

Możesz zauważyć, że w przypadku ulgi na złe długi pojawia się sformułowanie uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności. Chodzi tu o wierzytelność, która nie została uregulowana w ciągu 90 dni od daty upływu jej terminu. Nie trzeba nawet udowadniać, że wierzytelności nie da się odzyskać.

Ulga na złe długi – korekta deklaracji

Żeby skorzystać z ulgi na złe długi trzeba skorygować deklarację za okres, w którym wierzytelność została uznana za uprawdopodobnioną. Korektę robimy poprzez plik JPK_V7.

Skorzystanie z ulgi na złe długi ma znaczący wpływ na dłużnika. Po tym jak zgłosisz korektę podatku, dłużnik będzie musiał zapłacić wyższy podatek.

Żeby uniknąć takiego scenariusza, dłużnik powinien uregulować należność najpóźniej 90 dnia od upływu terminu płatności albo 90 dnia być w trakcie restrukturyzacji, postępowania upadłościowego lub likwidacji.

Przy częściowej płatności faktury, korekty dokonujemy w odniesieniu do nieuregulowanej części faktury.

Ulga w podatku dochodowym

Jeśli podatnik VAT dokona korekty VAT w ramach ulgi na złe długi, zmianie ulegnie też wysokość podatku dochodowego. Trzeba też zmniejszyć podstawę opodatkowania. Według najnowszych przepisów można dzięki temu zmniejszyć zaliczkę na podatek dochodowy.

Ulga na złe długi, a windykacja

W przypadku ulgi na złe długi nie musisz przeprowadzać windykacji. Jeśli jednak sprzedasz wierzytelność, np. firmie windykacyjnej to niezależnie od kwoty, która uzyskałeś ze sprzedaży (nawet ułamek wartości) nie będziesz mógł skorzystać z ulgi na złe długi.

Ulga na złe długi pomoże poprawić płynność finansową twojej firmy. Nie musisz bowiem ponosić dodatkowych kosztów z powodu tego, że kontrahent nie płaci.

 

 

You may also like