Zewnętrzny manager może być jednym ze sposobów zachowania rodzinnego charakteru firmy. Szczególnie gdy założyciel nie ma zamiaru sprzedać biznesu, a zasoby rodzinne są za małe. Jak przygotować się do wyboru managera, który będzie zarządzać firmą rodzinną?

W początkowej fazie rozwoju firmy zwykle do zarządzania nią wystarczają zasoby rodzinne. Z czasem jednak, gdy przedsiębiorstwo prężnie się rozwija, warto rozpocząć proces rekrutacji zewnętrznego managera, który może wprowadzić do firmy nową wartość.

Jedną z głównych barier podjęcia takiego procesu może być obawa założyciela związana z powierzaniem zarządzania firmy obcej osobie i niepewność co do umiejętności zachowania rodzinnego charakteru przedsiębiorstwa. Takie obiekcje są zrozumiałe i należy je uszanować. Nie znaczy to jednak, że nie warto podjąć takiego wyzwania.

>>> Inwestuj w fundusze inwestycyjne już od 50 zł lub odkładaj na emeryturę w ramach IKE, IKZE – KLIKNIJ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Kiedy zatrudnić zewnętrznego managera?

Sukcesorzy w większości przypadków dążą do tego by firmę przekazać w zarządzanie młodszemu pokoleniu w rodzinie. To dla nich naturalna sytuacja. Choć pierwsza sukcesja najczęściej odbywa się w ramach rodziny, to wraz z wiekiem firmy, rośnie skłonność do zatrudniania zewnętrznej kadry zarządzającej.

Trzeba jednak pamiętać, że w firmie rodzinnej dużą wagę odgrywają emocje i wzajemne stosunki między członkami rodziny. Zarządzający spoza rodziny mają bardziej chłodny ogląd sytuacji. Mogą stać się więc skutecznym wsparciem w rozwoju firmy. Należy pamiętać, że im większe prawdopodobieństwo konfliktu między członkami rodziny po przekazaniu władzy przez sukcesora, tym większa powinna być motywacja do zatrudnienia zewnętrznego managera. Dobry, rentowny biznes nie musi iść w parze ze zdrowymi relacjami w rodzinie, która go prowadzi.

Jest i druga sytuacja, która może być szansą dla firmy rodzinnej. Gdy sukcesor nie ma komu przekazać firmy albo gdy dzieci po prostu nie są zainteresowane jej prowadzeniem. Zatrudnienie odpowiedniej zewnętrznej kadry zarządzającej daje większe prawdopodobieństwo utrzymania rodzinnego charakteru firmy. Nie ma takiej szansy przy sprzedaży firmy.

Jak  przygotować rekrutację zewnętrznego managera?

Przygotowanie rekrutacji najlepiej rozpocząć od określenia celu dla firmy. Jak widzimy ją za 5-10 lat, jak powinna się rozwijać? Dodatkowo warto przypomnieć sobie, a jeśli jeszcze nie są spisane, to przygotować zestaw wartości, którymi kieruje się sukcesor i jego rodzina w prowadzeniu biznesu. Te cechy mogą być skutecznym wyróżnikiem przedsiębiorstwa, a także źródłem jego sukcesu.

Dopiero gdy mamy zestaw takich podstawowych danych, zastanawiamy się co może wnieść do firmy zewnętrzny manager. Warto wtedy określić cechy, które będą ważne u kandydata do objęcia kierownictwa w firmie rodzinnej.

Nie bez znaczenia jest sama osoba sukcesora. Warto zastanowić się na ile jest w stanie „oddać” zarządzanie osobie z zewnątrz. Może fakt, że dzieci nie chcą prowadzić firmy, ma swoją przyczynę w autorytarnym prowadzeniu przez niego biznesu? Jeśli mentalność założyciela nie pozwala na podzielenie się władzą, to nawet najbardziej kompetentny manager nic nie zdziała.

Jeśli jednak właściciel, założyciel jest na tyle dojrzały biznesowo, by przekazać część władzy, warto rozpocząć proces poszukiwania zewnętrznego managera.

Ustal:

  1. Zakres odpowiedzialności i stopień decyzyjności managera (jeśli nie chcesz mu oddać zbyt dużo władzy, zastanów się czy jest sens szukania takiej osoby na zewnątrz)
  2. Będziesz szukał managera sam, czy zatrudnić do tego doradcę. Pierwsze rozwiązanie wymaga bardzo dużo czasu, drugie – może nie być tak skuteczne jeśli nie określisz wystarczająco dobrze swoich oczekiwań i dasz firmie rekrutacyjnej za mało czasu
  3. Zbierz wartości, jakie są dla Ciebie ważne. Koniecznie je spisz
  4. Spisz kompetencje, które powinien mieć manager, którego zatrudnisz.
  5. Określ prawa i obowiązki przyszłego managera.

Pośpiech złym doradcą

Trudno powiedzieć ile powinno trwać zatrudnienie managera do firmy rodzinnej. W standardowych rekrutacjach korporacyjnych proces ten zajmuje nawet 6 miesięcy (w określonych warunkach dłużej).
Choć zdecydowaną przewagą biznesów rodzinnych nad korporacjami jest krótszy proces decyzyjny, to zdecydowanie w tym przypadku nie powinno to być błyskawiczne.

Dobrze jest poświęcić tej sprawie nawet kilka miesięcy, przyglądając się i wybierając spośród kilku kandydatów.

Wartości i cele ponad kompetencjami

Jak zaznaczyłem w poprzednich akapitach, zachowanie rodzinnego charakteru firmy będzie trudne bez wspólnych wartości. Kandydat na prezesa zarządu firmy rodzinnej powinien jak najpełniej odpowiadać stylowi życia i wartościom wyzwanym przez rodzinę założyciela. O ile kompetencje można wyćwiczyć, o tyle określone wartości się ma lub nie.

Im więcej wspólnego ma rodzina właściciela z potencjalnym kandydatem na managera, tym lepiej im się będzie dogadać.

Zbieżność wartości pozwoli obu stronom szybciej zdobyć zaufanie. Wszystko to zwiększa szansę na udane przekazanie sterów zewnętrznemu managerowi.

A jakie ty masz doświadczenia z zatrudnianiem managera?

You may also like