Początek roku to zwykle czas wchodzenia w życie wielu nowych przepisów. Zebrałem kilka najważniejszych, które dotyczą przedsiębiorców.

Płaca minimalna w 2017 r.

Od 1 stycznia płaca minimalna wyniesie 2 tys. złotych. Tyle najmniej trzeba będzie zapłacić osobie, która jest zatrudniona na umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu. Jeśli jako przedsiębiorca współpracujesz z kimś na zasadzie umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług to stawka godzinowa nie będzie mogła być niższa niż 13 złotych. To podwyższy znacznie koszty zatrudniania.

Koniec indywidualnej interpretacji

Nie wiesz jak rozliczyć podatek od skomplikowanej transakcji? W innej części kraju urzędnicy podjęli decyzję znaczącą coś innego w porównaniu do analogicznej do twojej sytuacji? Teraz już to się skończy. Przedsiębiorcy, którzy nie wystąpili o interpretację indywidualną przepisów mają mieć taką samą ochronę, jaką daje posiadanie takiej interpretacji – o ile stosowali się do utrwalonej (dominującej) praktyki interpretacyjnej. Dzięki temu, prowadzący działalność gospodarczą będą chronieni przed ponoszeniem konsekwencji zmiany prawa.

Uproszczenia w prawie budowlanym

Przedsiębiorcom posłużą uproszczenia w prawie budowlanym: zwolnienie niektórych robót budowlanych z obowiązku zgłoszenia. Chodzi tu m.in. o parterowe budynki gospodarcze do powierzchni zabudowy 35 m2, zjazdy z dróg powiatowych i gminnych, przepusty o średnicy do 100 cm, instalacje klimatyzacyjne. Skróci się też z 30 do 21 dni termin rozpatrywania zgłoszeń budowlanych, zawiadamianie z urzędu o braku podstaw do sprzeciwu budowlanego przed terminem, po upływie którego następuje „milcząca zgoda” oraz uznanie za “nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego” zmiany wymiarów nieliniowego obiektu budowlanego nieprzekraczającej 2 proc.

Nowy limit transakcji gotówkowych

Rewolucyjne zmiany czekają tych, którzy rozliczają się gotówką. Zmienia się limit takich transakcji. Każda transakcja, która przekracza 15 tys. złotych (wcześniej 15 tys. euro), będzie musiał dokonać jej za pomocą konta bankowego. To szczególnie istotne dla handlujących na targowiskach, małych piekarni, firm zajmujących się transportem lokalnym i wielu innych, których działalność opiera się na obrocie gotówkowym.

Podatek CIT dla małych

Jeśli płacisz podatek CIT (jest tak np. w przypadku sp. z o.o.) będziesz mógł zastosować preferencyjną stawkę podatku 15 proc. Propozycja ta dotyczy firm, które w poprzednim roku nie przekroczyły 1,2 mln euro przychodu.

Jednolity Plik Kontrolny dla małych i średnich

Ta skomplikowana nazwa dotyczy obowiązku sprawozdawczego. Co miesiąc również małe jak i średni firmy (a nie tylko te największe) będą musiały wysłać plik JPK_VAT (czyli ewidencję zakupu oraz sprzedaży VAT) do serwisu Ministerstwa Finansów za przesłaną deklaracją VAT.

Koniec regulaminu wynagradzania

Choć to sprawa raczej dla twojego księgowego, dobrze żebyś o tym wiedział jako szef. Jeśli zatrudniasz mniej niż 50 osób (a życzę byś miał tych ludzi jak najwięcej), nie będziesz musiał ustalać regulaminu wynagradzania i regulaminu pracy oraz tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Firmy oszczędzą nawet 190 mln zł

Podniesiona została też granica przychodów, których przekroczenie nie pozwoli już rozliczać się księgą przychodów i rozchodów. Teraz będziesz mógł łatwo i szybko księgować wydatki i przychody poprzez KPiR aż do momentu przekroczenia 2 mln euro (wcześniej 1,2 mln euro) przychodu rocznego. Mądre głowy oszacowały, że pozwoli to przedsiębiorcom zaoszczędzić 190 mln złotych.
Jeśli prowadzisz firmę i płacisz podatek ryczałtowy będziesz to mógł robić aż do przekroczenia 250 tys. euro przychodu.

Łatwiejsza walka z dłużnikami

Problemem wielu branż są wciąż przeterminowane płatności. Już jedna nieopłacona faktura może zachwiać płynność finansową małej firmy. Nawet jeśli korzystasz z oferty jakiegoś biura informacji gospodarczej to nie zawsze musi to się opłacać. Informacje o zaległości pojawiają się najwcześniej po 60 dniach od powstania zadłużenia. Możesz więc nie wiedzieć wystarczająco wcześnie, że twój kontrahent ma problemy finansowe. Teraz ten czas skrócono o połowę. Nierzetelnego płatnika będzie można wpisać do rejestru już po 30 dniach.

Ministerstwo Rozwoju planując ułatwienia dla przedsiębiorców w ramach programu 100 zmian dla firm przewiduje także nadanie BIG-om prawa do tworzenia scoringów (oceny wiarygodności) poszczególnych przedsiębiorców na podstawie własnych i zewnętrznych danych.

Sukcesja jednoosobowej firmy – będzie możliwa

Gdy umiera właściciel jednoosobowej firmy, automatycznie umiera jego firma. W pakiecie ułatwień dla biznesu resort rozwoju zawarł możliwość by powierzenia jednej osobie sprawy przedsiębiorstwa do czasu zakończenia formalności spadkowych, a kontrakty cywilnoprawne, umowy o pracę, prawa i obowiązki podatkowe, decyzje administracyjne będą nadal obowiązywać.

Zobacz też: 8 podstawowych błędów sukcesji

Wkład własny do kredytu hipotecznego

Od stycznia minimalna wysokość wkładu własnego w kredycie mieszkaniowym wynosi 20 proc. wartości nieruchomości. Jeśli więc chcesz kupić mieszkanie za 300 000 złotych, to na początek musisz mieć 60 000 złotych własnych środków. Jak powiedziano mi w kilku bankach chodzi o to, że te pieniądze „nie mogą pochodzić z kredytu”. Ktoś powie, że przecież bezwzględnie wymagany wkład w gotówce to nadal 10 proc., a brakujące 10 proc. będzie można dodatkowo zabezpieczyć. Tak, to prawda ale nie wszystkie banki są gotowe, by sfinansować 90 proc. inwestycji.

Ulga na inwestycje

Od początku 2016 r. firmy, które prowadzą prace badawczo-rozwojowe (B+R), mogą wliczyć w koszty dodatkowo część poniesionych na te badania wydatków. W efekcie zapłacą niższy podatek. W koszty można wliczyć m.in. wynagrodzenia pracowników (na etacie), którzy pracowali przy projektach B+R, koszty zlecanych na zewnątrz ekspertyz czy materiałów i surowców służących do opracowania nowej technologii lub produktu. Od 2017 r. poszerzone będą limity ulg na B+R. Na razie mała i średnia firma może odliczyć dodatkowo 30 proc. pensji i 20 proc. innych kosztów. Od 2017 roku te limity wzrosną do 50 proc

Rachunek podstawowy

Jeśli ktoś nie posiada konta w żadnym banku lub SKOKu będzie mógł założyć uproszczony i bezpłatny rachunek. Będą go musiały zaproponować wszystkie podmioty bankowe. Podstawową zaletą takiego rachunku jest możliwość dokonywania wpłat i wypłat, korzystanie z bankomatów, dokonywanie przelewów i poleceń zapłaty. Najważniejsze, że pięć pierwszych operacji w miesiącu ma być bezpłatne. Nie będzie można skorzystać z usług kredytowych.

Łatwe przeniesienie konta

Od kilku lat banki oferują uproszczoną procedurę przenoszenia rachunków. Od lutego 2017 r. zasady przeprowadzki regulować będzie ustawa. Określa ona m.in. czas, w jakim ma się zakończyć przeniesienie konta (w tym zdefiniowanych płatności i transfer salda) oraz obowiązki obu stron (banku żegnającego klienta i otwierającego nowy rachunek). Klient otrzyma też raz w roku zestawienie pobranych opłat, co pozwoli zorientować się, ile kosztuje nas konto (łącznie z odsetkami za wykorzystany kredyt).
Te zapisy powoduję, że coraz chętniej klienci indywidualni zmieniają rachunki bankowe. Gorzej jest z przedsiębiorcami. Ci, przyzwyczajeni do oferty banku, który wybrali na początku działalności, bardzo rzadko go zmieniają. A instytucje finansowe korzystają z tego faktu, co chwilę dodając różne opłaty za korzystanie z takich rachunków. Nawet jeśli dają je za darmo, to i tak odbijają sobie na kredytach inwestycyjnych,czy dużych liniach kredytowych dla przedsiębiorców.

Nowe produkty bankowe dla przedsiębiorców

W przypadku kont firmowych wolę produkty oferowane przez banki wyspecjalizowane w obsłudze przedsiębiorstw. Dla dużych podmiotów będą to zdecydowanie PKO BP i ING. Dla tych niewielkich idealne będą IDEA BANK i… NestBank. oJak wiesz, promuję wyłącznie produkty, których sam używam. Kiedyś byłem klientem IdeaBanku. Choć firma ma ciekawe produkty dla przedsiębiorców (a ostatnio nawet ciekawy produkt dla spółek), to po kilku miesiącach użytkowania zdecydowałem się opuścić ich szeregi. Dlaczego? Denerwował mnie nachalny marketing i spore, naprawdę spore, wydatki ponoszone za produkty kredytowe. Jeśli to lubisz…zapraszam. Przez długi czas używałem konta w FM Banku, a potem Bizbanku. z czasem przekształciły sie w NeoBank. kilka tygodni temu pojawil sie Nestbank. z utęsknieniem czekałem na oferte twgo banku.Gdy wreszcie marka pojawiła się na rynku, stwierdziłem, że warto się nią zainteresować. Wszystko za darmo (wpłaty i wypłaty, przelewy, no i utrzymanie rachunku). No i co ważne jest to mały bank. A ja lubię firmy, które nie rzucają się w oczy. Jeśli jesteś zainteresowany ofertą dla przedsiębiorców NestBANK – KLIKNIJ W TEN LINK  Takie instytucje są o tyle dobre, że dla przedsiębiorcy, dla którego konto bankowe nie jest podstawowym narzędziem prowadzenia biznesu (bo np. obsługuje wielu klientów indywidualnych, którzy płacą mu gotówką) będzie to idealne rozwiązanie.

 

 

You may also like