Już 1 marca rusza kolejna edycja konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku 2017. Po raz trzynasty przedsiębiorcy zarządzający najmniejszymi firmami mają szansę zaprezentować swoje osiągnięcia i zdobyć nagrodę – 40 tys. złotych.

Konkurs skierowany jest do mikrofirm, zatrudniających nie więcej niż 10 pracowników oraz o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro. Poza nagrodą główną kapituła konkursu przyzna cztery wyróżnienia w kategoriach:

Start – dla  najmłodszych mikroprzedsiębiorstw,

Progres – dla firm „wieku średniego”,

Senior – dla firm działających na rynku najdłużej 

Młody biznes – dla mikroprzedsiębiorstw prowadzonych przez osoby poniżej 30. roku życia.

Ponadto planowane jest 8 specjalnych wyróżnień, dla firm, które zdaniem Kapituły konkursu najefektywniej rozwijają się w różnych regionach Polski. Dzięki temu konkurs będzie również stanowił promocję lokalnych liderów biznesu.

[alert style=”warning”]Sprawdź, czy twój pomysł na biznes ma szansę powodzenia?[/alert]

Laureatami dotychczasowych edycji konkursu były firmy prężnie rozwijające się, osiągające sukcesy zarówno w Polsce, jak i na rynkach globalnych, a także będące inspiracją dla aspirujących do świata biznesu młodych przedsiębiorców i twórców startupów – mówi Krzysztof Kaczmar, Prezes Zarządu Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, partner merytoryczny konkursu.

biznes na ostro

Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku. Dla kogo?

Konkurs Mikroprzedsięborca Roku jest częścią programu Citi Microentrepreneurship Awards realizowanego przez Citi Foundation. Inicjatywa Citi Foundation miała na celu stworzenie możliwości podnoszenia poziomu ekonomicznego osób o niższych dochodach, w tym młodzieży, na całym świecie. Nagrody w konkursie zapewniają przedsiębiorcom środki na rozwój ich działalności, w tym dostęp do sieci, kapitału, narzędzi i szkoleń, a także umożliwia im zbudowanie równowagi ekonomicznej dla siebie, swoich rodzin i społeczności.

Program Citi Microentrepreneurship Awards jest realizowany przez lokalne organizacje, które starają się wprowadzać rozwiązania na dużą skalę dzięki mikrofinansowaniu i wspieraniu przedsiębiorczości. Konkurs odbywa się od 2005 roku, a organizatorem tegorocznej rywalizacji o tytuł najlepszego mikroprzedsiębiorcy jest stowarzyszenie Inicjatyw Firm Rodzinnych. Naszym celem jest promocja nowoczesnych inicjatyw, które wyróżnia nie tylko efektywność, ale również zaangażowanie i społeczna odpowiedzialność – wyjaśnia Ewa Sobkiewicz, Prezes IFR.

Zgłoszenia do konkursu można wypełniać na stronie konkursu (www.mikroprzedsiebiorcaroku.com) od 1 do 31 marca 2018r.

You may also like