Podobno z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciu. Nic bardziej mylnego. Jak się okazuje, coraz więcej osób zakłada firmy i prowadzi je ze współmałżonkiem albo z bliskimi przyjaciółmi. I ma to sporo korzyści. Amerykański magazyn “Enterpreneur” zapytał ponad 1000 przedsiębiorców, ilu z nich prowadzi biznes z najbliższym członkiem rodziny albo z bliskimi przyjacielem. Okazało się, że w badanej grupie było ich prawie 80 proc.  Dla nich, praca z bliskim przyjacielem lub członkiem rodziny albo małżonkiem pomaga prowadzić firmę i jest znaczącą przewagą konkurencyjną. 

Im mniejsza firma, tym większa skłonność do proszenia o pomoc w rozwoju najbliższych. Choć badanie było przeprowadzone na podstawie ankiet internetowych i nie wiadomo nic na temat metodologii, to wnioski, które można wyciągnąć z niego są dość ciekawe:

Większość mikroprzedsiębiorców opiera działalność swojej firmy na współpracy z bliskimi

Wśród badanych przez magazyn, prawie 70 proc. stwierdziło, że pracuje lub pracowało w firmie z bliskimi osobami.  Wśród nich znaczącą większość stanowią ci, którzy decydują się na zaproszenie do współpracy przyjaciela. Jest ich znacznie więcej niż tych, którzy wybierają do pomocy współmażonka. Dlaczego? W razie niepowodzenia łatwiej “przeżyć” rozstanie z przyjacielem niż z członkiem rodziny. W tym drugim wypadku jest to bowiem prawie niemożliwe. Grupa tych, którzy pracują z najbliższymi wynosi 43 proc. (z czego 27 proc. pracuje z małżonkiem, a 15 proc. z partnerem życiowym. Tylko co czwarty współpracuje z rodzicem, 23 proc. z bratem lub siostrą, a 19 procent z innym członkiem rodziny. Tylko 8 procent prowadzi biznes z dzieckiem.

Dla 87 procent badanych praca z bliskim ma więcej zalet niż wad

Dla ponad 40 proc. praca z małżonkiem lub członkiem rodziny pozwoliła poprawić relacje. Wśród najczęściej wymienianych zalet było to, że po prosty dobrze się czują ze sobą. Drugi powód to znacznie większe zaufanie, które pokłada się w osobach bliskich. Dla sporej grupy niewątpliwą zaletą takiego rozwiązania jest też możliwość wspólnego spędzania czasu razem. Podobne postawy widać w wielu polskich firmach rodzinnych. O sprawach firmowych rozmawiają nieustannie, nawet przy okazji prywatnych spotkać. 

Ile płacić członkom rodziny? Mniej, więcej czy tyle samo co innym pracownikom?

Wady pracy z rodziną 

Oczywiście taki tryb prowadzenia firmy ma też swoje wady. Wśród tych najczęściej pojawiających się jest pogorszenie relacji (szczególnie w momencie biznesowej porażki), co 10 ankietowany zrezygnował z pracy z członkiem rodziny z powodu kłótni i różnicy zdań dotyczącej wizji firmy. Jednak szczególnie dotkliwe było to (co jak opisywałem wcześniej dla niektórych było zaletą) niemożliwość oddzielenia życia prywatnego od pracy i zbyt dużo czasu spędzanego z bliskimi. Dla ponad połowy taki model pracy rodzi niezręczność gdy szef jest przyjacielem pracownika. Chodzi o relacje. Dla małżonków problematyczne może być podejmowanie decyzji finansowych

Jak skutecznie współpracować z rodziną i przyjaciółmi?

Autorzy badania zapytali też o to, co sprawia, że bliscy dobrze dogadują się między sobą w biznesie. Oto kilka najczęściej pojawiających się odpowiedzi:

  • Jasno zdefinowane role i obowiązki
  • przyzwolenie na krytykę drugiej strony
  • zachowanie poufności
  • umiejętność oddzielenia czasu prywatnego od pracy
  • zrozumienie dla decyzji finansowych jednej strony
  • brak wyjątków, nie faworyzowanie osoby bliskiej
  • ustalenie zasad wyjścia z biznesu (nie trzymanie bliskiej osoby “na siłę” tylko dlatego, że jest członkiem rodziny

A jaki jest twój stosunek do pracy z najbliższymi? W jaki sposób ustalasz zasady pracy “z rodziną”

You may also like