Działalność nierejestrowana to świetny pomysł na to przy przetestować swój biznes. Sprawdź, kto może prowadzić biznes  w ten sposób.

Przez wiele lat przedsiębiorcy, którzy chcieli spróbować swoich sił w biznesie musieli od razu zakładać działalność gospodarczą i ponosić koszty. Kiedy weszła w życie tzw. Konsytucja dla Biznesu wprowadzona została działalność nierejestrowana. Pozwala ona prowadzić firmę bez zgłoszenia i wypróbować model  biznesowy.

Co to jest działalność nierejestrowana?

Prowadzenie działalności gospodarczej nie jest tym samym co okazjonalna sprzedaż. Działalność nierejestrowana jest prowadzeniem firmy w sposób zorganizowany, ciągły i nastawiony na zysk. Nie będzie więc nią np. sprzedaż okazjonalna, czyli sprzedaż od czasu do czasu używanych przedmiotów. Różnica jest znacząca ponieważ chodzi tu np. o odpowiedzialność konsumencką.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Jednoosobowa działalność gospodarcza. Czy zawsze trzeba rejestrować firmę? Jak dorobić do etatu bez firmy?

Kto może prowadzić działalność nierejestrowaną?

Żeby móc prowadzić działalność nierejestrowaną trzeba spełnić kilka warunków.

  • Czysta karta w biznesie

Podstawowy warunek dotyczy historii biznesowej. Działalność nierejestrowana jest dla wszystkich, którzy w ciągu ostatnich 5 lat nie prowadzili firmy. Jeśli jesteś wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialną  albo innej spółki prawa handlowego, to możesz prowadzić działalność nierejestrowaną.

  • Określony rodzaj działalności

Działalność nieregulowana nie może być prowadzona w odniesieniu do działalności, które wymagają koncesji, pozwoleń lub licencji.

Oto przykładowe rodzaje działalności, które wymagają uzyskania koncesji, pozwoleń lub licencji

– poszukiwanie, rozpoznawanie kopalin,  wydobywanie kopalin ze złóż, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji, podziemne składowania odpadów lub dwutlenku węgla

– wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją, produktami o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym

– wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, transportowanie i sprzedaż paliw i energii

– ochrona osób i mienia, czyli działalność tzw. agencji ochrony

– przewozy lotnicze

– rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych

– prowadzenie kasyn gry

– sprzedaż hurtowa i detaliczna napojów alkoholowych

– prowadzenie działalności w zakresie gier losowych

– odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

– ochrona przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt

– wytwarzania i dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych, prowadzenia aptek ogólnodostępnych, hurtowni farmaceutycznych

– prowadzenie składu podatkowego

– wykonywanie rybołówstwa morskiego

– prowadzenie szeregu działalności w zakresie finansów np. działalności maklerskiej lub rachunków papierów wartościowych, prowadzenie funduszu emerytalnego albo banku i instytucji kredytowej

– prowadzenie giełdy towarowej

– instalacje lub naprawa określonych rodzajów przyrządów pomiarowych,  w tym m.in. tachografów cyfrowych

– prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków

  • Warunek finansowy

Trzecim warunkiem jest bariera przychodów. Działalność nierejestrowaną możesz prowadzić do momentu, gdy Twój miesięczny przychód tej działalności nie przekroczy  nie przekroczy 50% minimalnego wynagrodzenia (w 2022 roku jest to 1505 zł. Jeśli pracujesz na etacie, a dodatkowo prowadzisz działalność nierejestrowaną, to limit przychodów dotyczy tylko tej działalności.

Działalność nierejestrowana i podatki

W przypadku działalności nierejestrowanej w przypadku osiągnięcia zysku, trzeba zapłacić podatek. 2.

Przychód z działalności nierejestrowanej sumuje się z Twoimi pozostałymi przychodami i zostanie opodatkowany wg. skali podatkowej (17 lub 32%). Nie można rozliczyć się podatkiem liniowym lub ryczałtem

Sklep internetowy, a działalność nierejestrowana

Prowadząc działalność nierejestrowaną trzeba przestrzegać praw konsumenta. Jeśli wiec prowadzisz sklep internetowy, musisz stworzyć regulamin i przestrzegać RODO. Musisz też np. respektować prawo zwrotu towaru.

Rachunki i faktury

Na wyraźną prośbę klienta musisz wystawić rachunek lub fakturę. Tutaj znajdziesz programy do fakturowania.

 

You may also like