Cesja leasingu to jeden ze sposobów pozbycia się obciążenia związanego z konieczności opłacania rat. Jak działa cesja leasingu i kiedy można ją przeprowadzić?

Leasing to najpopularniejszy sposób finansowania środków trwałych dla firm. Ogromną większość leasingowanych przedmiotów stanowią samochody, zarówno te osobowe, jak i ciężarowe wykorzystywane w firmach. I właśnie na przykładzie samochodów omówimy cesję leasingu.

Rosnące stopy procentowe, coraz wyższe koszty prowadzenia działalności powodują, ze rata leasingowa staje się dla części przedsiębiorców zbyt dużym obciążeniem. Chcąc się go pozbyć, rozważają cesję leasingu. Kiedy cesja leasingu jest możliwa? Jak to wygląda?

Co to jest leasing?

Żeby dobrze poznać specyfikę cesji leasingu, dobrze jest najpierw przypomnieć sobie co to jest leasing i jak działa. I tak leasing to rodzaj umowy, na mocy której właściciel (finansujący) umożliwia leasingobiorcy (korzystający), użytkowanie samochodu na określonych warunkach. Korzystający ma prawo wykupienia pojazdu na własność po zakończeniu umowy leasingu. Leasing jest więc połączeniem kredytu i dzierżawy. Skorzystanie z leasingu pozwala przedsiębiorcy wejść w posiadanie sprzętu potrzebnego w firmie bez konieczności angażowania całej kwoty potrzebnej na zakup sprzętu.

Zasady leasingu

Dobrze przygotowana umowa leasingu bardzo dokładnie określa warunki umowy i zasady korzystania z pojazdu. Ze względów podatkowych najkrótszy okres leasingu wynosi 2 lata. W ramach leasingu przedsiębiorca płaci co miesiąc raty leasingowe. Wcześniej ustala się wysokość wpłaty własnej i ewentualnego wykupu. Najczęściej wpłata własna wynosi ok. 10-20 proc. wartości pojazdu. Wykup podobnie.

Przez cały okres leasingu właścicielem pojazdu jest firma leasingowa. Powoduje to pewne ograniczenia w zakresie korzystania z pojazdu. Chodzi np. o sprzedaż. Nie można tego zrobić. Dlaczego o tym piszę? W przypadku gdy pogarsza się sytuacja gospodarcza, rośnie inflacja, stopy procentowe, to zmienia się też wysokość rat leasingowych, które są uzależnione od stóp stosowanych w bankach (leasing ze stałą ratą wciąż jest rzadkością). Gdy dodamy do tego pandemię koronawirusa, która spowodowała perturbacje w ekonomii, aktualną niezbyt dobrą sytuację, to może się zdarzyć, że rata leasingu staje się zbyt dużym obciążeniem. W takiej sytuacji dobrym pomysłem może okazać się cesja. Dlaczego cesja, a nie sprzedaż? Już wyjaśniam. Jak wspomniałem wcześniej, w przypadku umowy leasingu, przedsiębiorca tylko korzysta z samochodu. Nie jest jego właścicielem. Nie może więc go sprzedać. Wypowiedzenie umowy leasingu nie jest też takie proste. Pisałem o tym w tekście Problem ze spłatą leasingu. Czy możliwe jest wypowiedzenie umowy leasingu? [KOMPLEKSOWY PORADNIK] Stosując analogię, można powiedzieć, że leasing jest podobny do umowy z operatorem telekomunikacyjnym. Przez określoną liczbę miesięcy musimy opłacać raty. Kiedy tego nie zrobimy będziemy zmuszeni zapłacić dodatkową karę. Żeby tego uniknąć, możemy przeprowadzić cesję leasingu. Jak działa cesja?

Cesja leasingu

Cesja leasingu to przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy leasingu na inny podmiot. Zawiera ją cedent (czyli wierzyciel) z cesjonariuszem (podmiotem trzecim, nabywcą wierzytelności). W ramach cesji, szukamy nowego użytkownika pojazdu, który przejmuje obowiązki związane z obsługa umowy.

Kiedy warto pomyśleć o cesji?

Myśl o cesji leasingu bardzo często pojawia się w głowie przedsiębiorcy w przypadku trudnej sytuacji finansowej, konieczności zmniejszenia liczby środków trwałych, konieczności zamiany sprzętu na inny. Cesja leasingu rozważana jest też wtedy gdy przedsiębiorca nie chce wykupić pojazdu po spłaceniu wszystkich rat albo też ze względu na zmiany właścicielskie. Oczywiście można przed końcem umowy wykupić pojazd i wtedy już jako właściciel sprzedać go na wolnym roku. Wiąże się to jednak z kilkoma niedogodnościami. Po pierwsze trzeba będzie zapłacić podatek dochodowy od sprzedaży, a po drugie w wielu warunkach umowy leasingu znajdziemy zapis, który wymaga wniesienia dodatkowych opłat jeśli przed terminem chcemy wykupić samochód.

Na czym polega cesja leasingu?

Cesja leasingu nie zmienia charakteru samej umowy. Leasing wciąż będzie kontynuowany ale leasingobiorcą staje się inny podmiot. Choć wydaje się to proste, cesja leasingu wymaga sporo „zachodu”. Przede wszystkim finansujący bardzo dokładnie sprawdza kondycję finansową cesjonariusza. Jeśli wszystko będzie ok, cesjonariusz wchodzi w obowiązki i prawa leasingobiorcy. Opłaca raty pierwotnej umowy. Przedsiębiorca rezygnujący z leasingu nie musi płacić z tego tytułu żadnych kar umownych.

Zasadniczy problem z cesją leasingu jest taki, że to ty jako osoba chcąca pozbyć się kłopotu musisz znaleźć kogoś, kto raty będzie spłacał dalej. Nawet jeśli ci się to uda, weryfikacja tego podmiotu jest tak ostra, że nie zawsze firma leasingowa się zgodzi na przejęcie umowy. Absurdalna choć prawdziwa wydaje się sytuacja, że tej samej firmie trudniej jest przejąć leasing niż zawrzeć całkowicie nową umowę leasingu. Stąd można wysunąć tezę, że cesja leasingu nie jest łatwym zadaniem.

Odstępne w umowie leasingu

O atrakcyjności cesji często decyduje kwota odstępnego, czyli wartość, którą przejmujący leasing musi zapłacić dotychczas użytkującemu. Ma to być pewnego rodzaju rekompensata za wpłatę własną czy inne koszty poniesione w ramach umowy leasingu

Cesje leasingu są obecnie popularne również z tego względu, że osoby poszukujące konkretnych modeli samochodów mogą z nich korzystać praktycznie od ręki. Na nowe samochody trzeba czekać nawet kilkanaście miesięcy.

Cesja samochodu w leasingu

Od momentu wybuchu pandemii koronawirusa rośnie liczba ogłoszeń cesji leasingu. Wielu przedsiębiorców chce pozbyć się stałych kosztów. Wśród nich jest leasing samochodu. Nierzadko okazuje się wtedy, że wartość samochodu, którym przedsiębiorca na co dzień się poruszał, nie odpowiada sytuacji finansowej korzystającego. Mówiąc wprost, wielu przedsiębiorców korzystało z umów leasingu ponad stan.

Jak przeprowadzić cesję leasingu?

Najczęściej odbywa się to w ten sposób, że przedsiębiorca, którego nie stać na spłatę rat lub gdy ma inny powód zmuszający go do rezygnacji z leasingu wystawia ogłoszenie o cesji leasingu. Potencjalny przejmujący jest „prześwietlany” przez finansującego, czyli firmę leasingową, która jest właścicielem pojazdu. To firma leasingowa decyduje ostatecznie, czy cesja leasingu dojdzie do skutku, czy nie. Jeśli weryfikacja będzie pozytywna, podpisywana jest cesja leasingu. Ile kosztuje? Opłata za cesję znajduje się w tabeli opłat i prowizji dołączonej do umowy leasingowej. Zwykle jest to 1000-1500 złotych. Kwota ta trafia na konto firmy leasingowej. Po przejęciu leasingu, dotychczasowy użytkownik nie jest już stroną umowy, a wszystkie zobowiązania są przekazywane na nowego użytkownika pojazdu.

Jak przejąć leasing?

Cesja wydaje się dość prosta. W rzeczywistości jednak taka nie jest. Zdecydowanie najtrudniejszym elementem całego procesu jest znalezienie wiarygodnego podmiotu, który przejmie umowę leasingu. Najlepiej moim zdaniem będzie to można wyjaśnić ,rozpatrując pułapki jakie czekają na przedsiębiorcę zainteresowanego przejęciem leasingu. Mówiąc inaczej, stajemy po drugiej stronie barykady i chcemy skorzystać na tym, że inny przedsiębiorca ma problemy i musi pozbyć się ciężaru jakim jest rata leasingu.

Koszty cesji leasingu

Jak już wspomniałem ogłoszeń cesji leasingu jest bardzo dużo. Warto jednak dokładnie policzyć, czy cała transakcja nam się opłaca. W kalkulacji trzeba uwzględnić koszty odstępnego, opłaty i prowizje płacone firmie leasingowej za przejęcie leasingu, a także wysokość miesięcznej raty. Może się bowiem okazać, że oferta finansowania całkowicie nowego pojazdu z salonu będzie atrakcyjniejsza.

Ryzyko związane z przejęciem umowy leasingu

Oczywiście im trudniejsza sytuacja rynkowa, tym ofert przejęcia leasingu jest więcej. Gdy potrzebujemy w naszej firmie samochodu dość pilnie, a wiemy, że na nowy trzeba czekać bardzo długo, przejęcie leasingu może okazać się świetną okazją. Jednak jak to z okazjami bywa, nie zawsze jest tak różowo, jak się wydaje. I właśnie dlatego w tej części materiału spróbuję zwrócić uwagę na kilka pułapek z tym związanych.

Co to jest odstępne?

Odstępne jest to kwota, która należy się temu, kto sprzedaje umowę leasingu. Odstępne jest tak wyliczone by pozwalało w pewnym stopniu pokryć koszty już poniesione przez pierwotnego leasingobiorcę. Kłopot w tym, że z perspektywy osoby zainteresowanej przejęciem leasingu, odstępne z reguły jest zbyt wysokie. Z analiz firmy Carsmile wynika, że trzy na cztery propozycje cesji leasingu się nie opłacają. Główny powód to zbyt wysokie odstępne. Gdy liczymy koszty cesji, może się okazać, że suma opłat wynikająca z „przejęcia” umowy jest wyższa niż gdybyśmy zdecydowali się na kupno takiego samego pojazdu bezpośrednio. Takie ryzyko dotyczy głównie najmu długoterminowego.

Cesja leasingu – ogłoszenie

O tym, czy konkretna oferta jest warta zainteresowania, może świadczyć już to, w jaki sposób skonstruowane jest ogłoszenie. To, na co koniecznie musimy zwrócić uwagę chcąc przejąć leasing to nazwa firmy leasingowej, w której umowę zawarto. Nie bez znaczenia będzie też informacja o tym, czy leasing jest na stałej czy zmiennej stopie procentowej no i ile czasu zostało do zakończeniu umowy. Podstawową informacją jest też wysokość rat leasingowych i wartość wykupu. Dobrze też wiedzieć, do kiedy obowiązuje ubezpieczenie i czy jest rozliczane raz w roku, czy też co kilka lat.

Samochód do przejęcia

Gdy chcemy przejąć leasing dobrze jest dowiedzieć się w jaki sposób został kupiony samochód. Czy pochodzi od z polskiego salonu, czy z komisu albo z zagranicy. Warto też zapoznać się z dokładną specyfikacją auta i sprawdzić czy ma jakieś uszkodzenia. Przyda się też dobra dokumentacja fotograficzna.

Ile kosztuje cesja leasingu?

Żeby policzyć koszty cesji leasingu wystarczy podsumować wysokość rat do końca umowy i dodać wartość wykupu. Trzeba też dołożyć do tego wartość odstępnego. I tu pojawia się problem. Wartość, którą wyliczamy dobrze jest porównać z wartością rynkową samochodu. To nie jest takie proste. Mało tego. Nawet ubezpieczyciele obecnie mają kłopot z prawidłową oceną wartości pojazdów. Choć bazują oni na narzędziu Eurotax, to jak udało mi się dowiedzieć w kilku największych ubezpieczalniach, przy tak zmiennym rynku, trudno nawet kupić ubezpieczenie o gwarantowanej sumie, a kwota, która jest w umowie nie zawsze wystarcza na pokrycie szkody więc i tak ubezpieczyciele musza poszkodowanym dopłacać. Szacunki cenowe oczywiście da się zrobić, chociażby wyciągając średnią cenę ogłoszeń pojawiających się w serwisach ogłoszeniowych. A co zrobić, gdy modeli które nas interesują jest mało? Warto szukać w internecie stron z katalogami cen aut używanych. Chociażby tutaj, na stronie Autocentrum.pl można takie informacje znaleźć.

Jeśli uda nam się w jakiś sposób policzyć wartość samochodu i porównać to z kosztami cesji, uzyskamy odpowiedź czy warto za taką operację się zabierać. Nie można jednak zapominać o jednym ważnym aspekcie. Samochód mamy dostępny od ręki, często tez można przechwycić praktycznie nowy egzemplarz. To ogromna korzyść dla tego, kto chce mieć samochód szybko. I jest w stanie za to zapłacić więcej.

CZYTAJ WIĘCEJ:

Kradzież samochodu w leasingu. Co potem? Procedura krok po kroku [case study cz.1]

Kradzież auta w leasingu. Kiedy dostałem odszkodowanie i ile? [case study cz2.]

 

Dobra, decydujemy się na cesję. Za co jeszcze trzeba będzie zapłacić?

Dodatkowe opłaty – cesja auta w leasingu

Cesja leasingu to nie tylko odstępne dla pierwotnego użytkownika i kolejne raty do spłaty. To również konieczność poniesienia dodatkowych opłat dla firmy leasingowej. Najczęściej płaci ją osoba, która chce się umowy pozbyć choć strony mogą się umówić inaczej. Jasne jest to, że ktoś za transakcję zapłacić musi. Średnio będzie to ok. 1000-1500 zł. Czasem zdarza się, że firma leasingowa chce ok. 500 zł. Oprócz tego, gdy samochód jest nowy trzeba będzie też kontynuować już zawarte ubezpieczenie GAP, czyli do wartości fakturowej. Przy okazji konieczne może okazać się zweryfikowanie dokładnych zasad działania danej polisy. W większości da się polisy przenieść na nowy podmiot. Jeśli jednak nie będzie to możliwe, konieczna będzie nowa polisa.

Raty leasingu – stopa stała

Przy cesji leasingu ważne jest też to jakie są warunki spłaty rat i czy ich wysokość liczona jest według stałej czy zmiennej stopy. Większość ofert cesji opartych jest o zmienną stopę. To powoduje, że i tak już wysokie raty mogą być jeszcze wyższe. Uwzględniając więc wysokość raty dobrze jest założyć odpowiednią rezerwę.

Ogólne warunki leasingu

No i coś na co niewielu leasingobiorców zwraca uwagę. Każda firma leasingowa może mieć inne Ogólne Warunki Umowy Leasingu i różną Tabelę Opłat i Prowizji. Bardzo dokładnie zapoznaj się z tymi dokumentami. I pamiętaj, że każda firma leasingowa podchodzi do cesji inaczej.

A czy ty korzystałeś z cesji leasingu? Zastanawiasz się nad tym?

 

You may also like